Τι παίζει Σήμερα

Pokerface @Σινέ Ορφεύς, 1-7/12

Ώρα έναρξης: 22:00
Ειδοποίηση
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Πιστοποιημένα διπλώματα χειρισμού Drone στο Patras Drone Academy

Το 2018 ήταν ημερομηνία ορόσημο, καθώς ξεκίνησε η δημιουργία του εκπαιδευτικού κέντρου Patras Drone Academy, με έδρα την Πάτρα.
Το συγκεκριμένο κέντρο στελεχώθηκε με άρτια καταξιωμένους εκπαιδευτές, τόσο στο κομμάτι των θεωρητικών όσο και των πτητικών μαθημάτων.
Ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής & ποιοτικής δουλειάς τους, το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης (Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία) αγγίζει το 99%.
Τώρα ξεκινά μια νέα πρόκληση για την ακαδημία, εξαιτίας της αλλαγής νομοθεσίας της ΕΕ και του EASA.
Η εκπαιδευτική ομάδα του Patras Drone Academy είναι έτοιμη για όλους όσους αποφασίσουν να χρησιμοποιούν το Drone νόμιμα & πιστοποιημένα, καθώς ως ακαδημία φρόντισε να παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Πιστοποιημένα διπλώματα χειρισμού Drone στο Patras Drone Academy

Οι κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), βασίζονται στην εκτίμηση του κινδύνου λειτουργίας.
Επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεων κατασκευαστών και των χειριστών αεροσκαφών, αφορώντας την ασφάλεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και τον θόρυβο.

Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι χειριστές που χρησιμοποιούν drone, είτε για ψυχαγωγικούς/επαγγελματικούς λόγους, θα έχουν σαφή κατανόηση του τι επιτρέπεται  και τι όχι. Θα καλύπτουν κάθε τύπο λειτουργίας από αυτούς που δεν απαιτούν προηγούμενη άδεια, μέχρι εκείνους που περιλαμβάνουν πιστοποιημένα αεροσκάφη/χειριστές, καθώς και απαιτήσεις εκπαίδευσης απομακρυσμένου χειριστή.
Οι χειριστές θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα drone τους απρόσκοπτα όταν ταξιδεύουν σε όλη την ΕΕ ή όταν αναπτύσσουν μια επιχείρηση που περιλαμβάνει drone σε όλη την Ευρώπη. Οι κοινοί κανόνες θα βοηθήσουν στην προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας σε αυτόν τον υποσχόμενο τομέα.

«Ο κανονισμός καλύπτει τους περισσότερους τύπους λειτουργίας και το επίπεδο κινδύνου τους». 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 3 κατηγοριών λειτουργίας:

 1. Ανοιχτή
 2. Ειδική
 3. Πιστοποιημένη κατηγορία (σύμφωνα με την ΕΕ 2019/947). 

«Ανοιχτή» Κατηγορία: Αντιμετωπίζει τις λειτουργίες χαμηλού κινδύνου, όπου η ασφάλεια διασφαλίζετε από τον οperator που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις για την προβλεπόμενη λειτουργία του.
Αυτή η κατηγορία υποδιαιρείται σε τρεις επιπλέον υποκατηγορίες που ονομάζονται A1, A2 και A3.
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι στην «Ανοιχτή» κατηγορία θεωρούνται τόσο χαμηλοί που δεν απαιτείται εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη της πτήσης.

«Ειδική» κατηγορία: Αυτή η κατηγορία καλύπτει τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις.
Ο operator διασφαλίζει την ασφάλεια που λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εθνική αρχή πριν από την έναρξη της επιχείρησης, μετά τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου, η οποία θα καθορίσει τις απαραίτητες απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες.

«Πιστοποιημένη» κατηγορία:  Όταν ο κίνδυνος ασφάλειας είναι τόσο υψηλός που η ίδια διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης του operator και του drone, καθώς και με την αδειοδότηση των πιλότων.
Ανοιχτή κατηγορία: Τα καινοτόμα, λειτουργικά και καλά δομημένα διαδικτυακά μαθήματα και ο προσωπικός σας εκπαιδευτής, σας εξηγεί τα πιο σημαντικά πράγματα σχετικά με την Αεροπορική Νομοθεσία, την Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το SORA, την Ασφάλεια πτήσεων UAS και πολλά άλλα.
Σας καθοδηγεί να κατανοήσετε το νέο κανονισμό της ΕΕ για τα UAS.
Σκοπός μας είναι με το πέρας των μαθημάτων να γνωρίζετε ακριβώς τι σας επιτρέπεται και τι όχι και την επιτυχία σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 Πιστοποιημένα διπλώματα χειρισμού Drone στο Patras Drone Academy

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων θα έχετε πλέον γνώση για:

 • Τη σωστή προετοιμασία του εαυτού σας και του drone σας για πτήση.
 • Τη σωστή κρίση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί να εμφανιστούν είτε στο έδαφος είτε στον αέρα.
 • Τη βεβαιότητα για μια ασφαλής πτήση. Κατά πόσο δηλαδή μπορείτε με ασφάλεια να πετάξετε το drone σας συμβαδίζοντας με τους κανόνες της ΕΕ και του EASA.Υπάρχουν 2 κατηγορίες η Α1-Α3 Ανοιχτή κατηγορία με μέγιστη μάζα απογείωσης από 0 έως 900gr και από 4 kg έως 25 kg Και η Α2 από 900gr, έως 4 kg.
  Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται από την πλατφόρμα της σχολής σε ασύγχρονη εκπαίδευση με ηχογραφημένα video.

Στην πλατφόρμα υπάρχουν επίσης σε κάθε ενότητα και το βιβλίο σε pdf μορφή και τα ερωτηματολόγια.
Στις 9 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων για την Α1-Α3 υπάρχουν 40 ερωτήσεις που θα πέσουν στις θεωρητικές εξετάσεις.
Για να θεωρηθεί επιτυχία θα πρέπει να έχετε γράψει 30 σωστές και πάνω.

Για την Α2 Ανοιχτή κατηγορία υπάρχουν 3 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων και 30 ερωτήσεις που θα πέσουν στις θεωρητικές εξετάσεις.
Για να θεωρηθεί επιτυχία θα πρέπει να έχετε απαντήσει στις 23 σωστές και πάνω θεωρητικές εξετάσεις.
Γράφετε όποτε θέλετε εσείς, από την πλατφόρμα της σχολής, από το κινητό, tablet ή p/c.
Για την Α2 θα πρέπει να ενημερωθεί η ΥΠΑ, ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας για να γράψετε πάλι μέσω της πλατφόρμας.

Πιστοποιημένα διπλώματα χειρισμού Drone στο Patras Drone Academy

Τέλος, πρακτική εξάσκηση & εξέταση.
Συμπληρώνεται μια υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και έχετε κάνει μια πρακτική αυτοεκπαίδευση μαζί με τις βεβαιώσεις και με παράβολο των 20€, γίνεστε κάτοχος πιστοποιημένης αδείας χειριστή, κατά την EASA.
Αν εσείς όμως επιθυμείτε να κάνετε πτητικό μάθημα, γίνεται με τον εκπαιδευτή σε προαιρετικό βαθμό καθώς δεν το επιβάλει η νομοθεσία.

Στη σχολή Patras Drone Academy διδάσκονται:

 • Αρχές διδασκαλίας εκμάθησης χειρισμού ΣμηΕΑ, συμπεριλαμβανομένων βασικών ελιγμών
 • Ελιγμοί επείγουσας ανάγκης
 • Ελιγμοί συντονισμού,
 • Επίδειξη των συνηθέστερων λαθών και επαναφοράς της ασφάλειας του ΣμηΕΑ.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί διακρίνουν τα drones με βάση το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους και όχι μεταξύ ψυχαγωγικών & επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Πιστοποιημένα διπλώματα χειρισμού Drone στο Patras Drone Academy

Ειδική κατηγορία: Η ειδική κατηγορία και οι δραστηριότητες της διεξάγονται εντός των ορίων ενός τυποποιημένου σεναρίου, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο drone.
Ο υποψήφιος χειριστής υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το σενάριο στην ΥΠΑ και περιμένει την επιβεβαίωση της παραλαβής και πληρότητας για να ξεκινήσει τις πτήσεις σας. Για όλες τις άλλες πτητικές λειτουργίες της ειδικής κατηγορίας, απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας (Operational Authorization) που εκδίδεται από την ΥΠΑ.
Διαφορετικά, υπάρχουν άλλα μέσα για να λάβει άδεια πτητικής λειτουργίας στην ειδική κατηγορία, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που θέτει η επιχείρηση.

 1. Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας, συνοδευόμενη με τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου της προβλεπόμενης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου. Μια πιθανή μέθοδος είναι η ειδική εκτίμηση λειτουργικού κινδύνου SORA (Specific Operation Risk Assessment). Αυτή η μεθοδολογία βοηθά στον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου της λειτουργίας και των μέτρων για μετριασμού του κινδύνου. Όταν διαπιστωθεί συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η ΥΠΑ εκδίδει άδεια πτητικής λειτουργίας για τον εκμεταλλευόμενο.
   
 2. Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας μέσω προκαθορισμένης εκτίμησης κινδύνου PDRA (PreDefined Risk Assessment) ως μία απλοποίηση για το φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου. Τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ όσο και η ΥΠΑ θα επωφεληθούν από τα τυποποιημένα μέτρα που ορίζονται στο PDRA.
   
 3. Πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC - Light UAS OperatorCertificate): Πρόκειται για πιστοποίηση όλου του φορέα (αφορά μόνο επιχειρήσεις), με την οποία η ΥΠΑ εκχωρεί ορισμένα προνόμια στο φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ.

Ως φορέας εκμετάλλευσης drone που πετά στην ειδική κατηγορία, θα πρέπει:

 • Να εκπονήσετε επιχειρησιακές διαδικασίες.
 • Να εκπονήσετε διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης.
 • Οι χειριστές drone θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξέταση που απαιτείται για τον τύπο της λειτουργίας.

Στα πλαίσια τις δραστηριοποίησης στην Ειδική κατηγορία σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ και του EASA είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις εξής εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες:

 • Εκπόνηση Operational Manual για την Επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου.
 • Υπολογισμός Επιχειρησιακού Ρίσκου λειτουργίας για τις περιοχές δραστηριοποίησης που μας έχουν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την μεθοδολογία  SORA, ώστε να επιχειρείται με ασφάλεια όπως απαιτείται από την νέα νομοθεσία
 • Περιοδική (Μηνιαία-Ετήσια) παρακολούθηση, τυποποίηση και αξιολόγηση των χειριστών/προσωπικού της επιχείρησης από τη σχολή.
  Με την συγκεκριμένη διαδικασία, η όποια εφαρμόζεται από το σύνολο των πολεμικών αεροποριών στον κόσμο, διασφαλίζεται τη διαχρονική επάρκεια γνώσεων των χειριστών σας και όλων όσων εμπλέκονται με τις πτητικές λειτουργίες.
 • Εκπαίδευση Χειριστών Ειδικής κατηγορίας (Θεωρητική - Πρακτική).

Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 
Δημήτριος Κουκούτσης, Υπόλογος Διευθυντής.

 

Πιστοποιημένα διπλώματα χειρισμού Drone στο Patras Drone Academy

Patras Drone Akademy 

Δ/νση: Ζυγοβιστίου 36 &, Οδυσσέα Ελύτη, Πάτρα
 Τηλ. 26103 35628 & 697 6796 666
Σημείο στον χάρτη
E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web site: patrasdroneacademy.eu
Facebook pagePatras Drone Academy
InstagramPatras Drone Academy

 

Επιμέλεια: Ραφαέλλα Άννα Μπούχλα

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News