Τι παίζει Σήμερα

Ionian Wikithon 2022, 14-20/05/2022

Ώρα έναρξης: 05:00
Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Πιστοποίηση Προτύπου Ποιότητας για το Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG)

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, κατά τη Συνεδρίαση 13/13-07-2021, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η πιστοποίηση βεβαιώνει ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Η πιστοποίηση έχει διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών (έως 12-07-2025).

Πιστοποίηση Προτύπου Ποιότητας για το Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έλαβε εξαιρετικά σχόλια σχετικά με την εναρμόνιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών που προσφέρει με την αιχμή της επιστήμης της πληροφορικής και τη διαρκή επικαιροποίηση του προγράμματος αυτού, την ενσωμάτωση ερευνητικών δραστηριοτήτων για τους προπτυχιακούς φοιτητές κυρίως μέσω της πτυχιακής εργασίας, της πρακτικής άσκησης, αλλά και της εθελοντικής συμμετοχής σε ακαδημαϊκές δράσεις των ερευνητικών εργαστηρίων. Επιπλέον, σημειώθηκαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχετικά με την υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, από την εγγραφή, την υποδοχή, τη φοίτηση, έως και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ ανέδειξε τη σημαντικότητα της συνεισφοράς του Τμήματος Πληροφορικής προς την τοπική κοινωνία και οικονομία, μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

Η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, τη δυναμική του Τμήματος Πληροφορικής, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες που προσφέρει, και την υψηλή στάθμη του προσωπικού του (διδακτικό και ερευνητικό, διοικητικό).

 

Corfuland Live Webcams

La Veranda Di Corfu

Ναυσικάς, Κανόνι

Δείτε live

Vrachos

Παλαιοκαστρίτσα

Δείτε live

Τα Δίχτυα Εστιατόριο

Δασσιά

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News