Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.: Επιδοτούμενα προγράμματα στο τομέα του τουρισμού

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αδειοδοτημένο κέντρο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),πρόκειται να υλοποιήσει τα νέα «Προγράμματα Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο τομέα του Τουρισμού», τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921.

Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.: Επιδοτούμενα προγράμματα στο τομέα του τουρισμού
 
Τι θα περιλαμβάνει η Νέα δράση;
Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:
 προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελούμενων διάρκειας 250 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, υψηλής ζήτησης
 υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή της μεθόδου της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, διαπιστευμένων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.250€
 
 Σε ποιους θα απευθύνεται;
Δικαίωμα Συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων του Υπουργείου Τουρισμού έχουν όσοι:
 Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 Είναι: o εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή o μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή o ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.
Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.
 
Αντικείμενα κατάρτισης
Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:
1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.
 
Μέθοδος Υλοποίησης
Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 
Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης είναι έως 1.250€ (5 € / ώρα κατάρτισης μικτά), εφόσον παρακολουθούν ανελλιπώς και επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 
Διάρκεια Προγραμμάτων
Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 250 ωρών.
 
 Γιατί να επιλέξεις το «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»:
 Είμαστε Αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και έχουμε ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, έπειτα από αξιολόγηση από την Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ).
 Διαθέτουμε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για την υλοποίηση των δια ζώσης μαθημάτων.
 Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό στην Τεχνική Υποστήριξη για επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος ή προβλήματος.
 Χρησιμοποιούμε ιδιόκτητη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (https://elearning.ekepee.gr/) , η οποία έχει αναπτυχθεί με φιλικότητα προς τον χρήστη και προσαρμόζεται με ευελιξία άμεσα στις ανάγκες κάθε δράσης.
 Πρόκειται να υλοποιήσουμε πληθώρα σύγχρονων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον κλάδο των ψηφιακών και των πράσινων δεξιοτήτων.
 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν τη μέγιστη διάρκεια (200 ώρες), προκειμένου να παρέχεται πληρότερη ανάπτυξη του αντικειμένου κατάρτισης και διασφάλιση του μέγιστου δυνατού εκπαιδευτικού επιδόματος.
 Εξασφαλίζουμε άμεση έναρξη τμημάτων, πρωινά και απογευματινά, κατόπιν διαθεσιμότητας.
 Υποστηρίζουμε δίκτυο φορέων κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα, για να διασφαλίσουμε αξιόπιστες υπηρεσίες κατάρτισης κοντά στον τόπο διαμονής σας.
 Συνεργαζόμαστε με πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση και την ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαφλέσσα 35, 19300
Τηλ: 212 8080100 –
210 5582372-3-4
Fax: 210 5582375
 
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αθανασίου Πολίτη 11, 49100
Τηλ: 26611 81206
Fax: 26611 81208
 
Για υποβολή αιτήσεων ή/και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2661181206, 2661181232.
Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών άμεσα.
 
Περισσότερες Πληροφορίες και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο:
 
Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.: Επιδοτούμενα προγράμματα στο τομέα του τουρισμού
 
 
 
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.
 
Δ/νση: Αθανασίου Πολίτη 11
 Tηλ.: 2661181206, 2661181232
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: ekepee.gr

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Τα Δίχτυα

Δασσιά

Δείτε live

Προβεβλημένες Αγγελίες

 1. Ζητείται προσωπικό από την Praktiker Hellas 12.07.24
 2. Ζητείται προσωπικό από εστιατόριο/σνακ μπαρ στο Μπαρμπάτι 12.07.24
 3. Ζητείται συνεργάτης για πλύσιμο αυτοκινήτων στη Δασιά 12.07.24
 4. Ζητείται υπάλληλος για λάντζα/ καθαριότητες από εργαστήριο παραγωγής τροφίμων στη Χρυσηίδα 12.07.24
 5. Ζητείται πωλήτρια/ής από κατάστημα στην παλιά πόλη 12.07.24
 6. Ζητείται υπεύθυνος/η τουριστικού γραφείου 12.07.24
 7. Ζητούνται ηλεκτρολόγοι 12.07.24
 8. Ζητείται άτομο για μανικιούρ/πεντικιούρ και κομμωτής/τρια από το κομμωτήριο Έλενα και Αναστασία Hair Salon 12.07.24
 9. Ζητείται άτομο για εργασία σε πάρκινγκ αυτοκινήτων 12.07.24
 10. Ζητείται σύμβουλος πωλήσεων από την εταιρεία Κωτσόβολος 12.07.24
 11. Ζητείται υπάλληλος για το εργαστήριο του ζαχαροπλαστείου Τερκενλής στο κέντρο 12.07.24
 12. Ζητείται προσωπικό για το τμήμα συντήρησης από τον όμιλο Sani/Ikos 12.07.24
 13. Ζητείται άτομο για service από cafe snack-bar στο κέντρο 12.07.24
 14. Ζητούνται οδηγοί Β κατηγορίας 12.07.24
 15. Ζητείται προσωπικό από το εστιατόριο Mr Lee στο κέντρο 11.07.24
 16. Πωλείται δυάρι στους Άγιους Δέκα 11.07.24
 17. Ζητείται προσωπικό από κατάστημα εστίασης στο κέντρο 11.07.24
 18. Ζητούνται καμαριέρες και βοηθοί προϊσταμένης ορόφων από το ξενοδοχείο Dreams Corfu Resort & Spa 11.07.24
 19. Ζητούνται μάγειρες, άτομο για υποδοχή και guest relations agent από το ξενοδοχείο Dreams Corfu Resort & Spa 11.07.24
 20. Ζητούνται οδηγοί και βοηθοί από την εταιρεία Eurodraught SA 11.07.24
 21. Ζητείται εκπρόσωπος εξυπηρέτησης από την Auto Rent 11.07.24
 22. Ζητείται υπεύθυνος παραλαβών και ελέγχου αποθήκης από την εμπορική εταιρεία τροφίμων Σπυρίδων Κ. Σπίγγος Α.Ε. 11.07.24
 23. Ζητείται υπάλληλος γραφείου από την εμπορική εταιρεία τροφίμων Σπυρίδων Κ. Σπίγγος Α.Ε. 11.07.24
 24. Ζητείται βοηθός λογιστή από την εμπορική εταιρεία τροφίμων Σπυρίδων Κ. Σπίγγος Α.Ε. 11.07.24
 25. Ζητείται υπάλληλος λογιστηρίου 11.07.24
 26. Ζητείται προσωπικό από τη Diellas 11.07.24
 27. Ζητείται βοηθός κουζίνας/ άτομο για λάντζα από το Spyros Bar Restaurant στον Κοντογιαλό 11.07.24
 28. Ζητείται προσωπικό για κρύα κουζίνα από καφέ στο κέντρο 10.07.24
 29. Ζητείται προσωπικό από το ξενοδοχείο Louis Ionian Sun 10.07.24
 30. Ζητείται άτομο για λάντζα από το Sway 10.07.24

Corfuland News