Τι παίζει Σήμερα

Friday Night Sounds @ Ruelle, 05/06/2020

Ώρα έναρξης: 21:00

Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2019-20

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 1718

jeventimage

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων Τμημάτων καλλιτεχνικού προσανατολισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’) και της απόφασης της 18ης/05.07.2018 Συνεδρίασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

avarts.ionio.gr/artedu 
Ιστοχώρος Προγράμματος ΠΠΕΤΤΗΧΕ
av-artedu@ionio.gr

Online Υποβολή Αιτήσεων 2019 (έως Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 14:00)
avarts.ionio.gr/artedu/enroll

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα εστιασμένων δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, σχέδια δράσης, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνώνται αντιλήψεις, πεποιθήσεις για τη γνώση, τη μάθηση και προτείνονται τρόποι απελευθέρωσης της δημιουργικής έκφρασης των συμμετεχόντων. Η αλλαγή επέρχεται μέσω του απορρέοντος εμπλουτισμού των επιστημών, της συνεργασίας, του κριτικού στοχασμού, της διαλεκτικής διαδικασίας και της επαναδημιουργίας σε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό πεδίο.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Κανονισμός Λειτουργίας
Επισυνάπτεται ο πλήρης κανονισμός λειτουργίας του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΕΤΤΗΧΕ [έκδοση Ιούνιος 2019].
Βλ. αναλυτικά: Κανονισμός Λειτουργίας ΠΠΕΤΤΗΧΕ

Υποβολή Αιτήσεων
Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων που θα ενταχθούν το ΕΠΣ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται στους τριάντα (30).Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση avarts.ionio.gr/artedu/enroll από Παρασκευή, 17/05/2019 έως Παρασκευή, 14/06/2019 και ώρα 14:00.Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, η τελική λίστα των υποψηφίων που εισάγονται στο Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2019.

 

Πρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΠΣ στον ιστοχώρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (http://avarts.ionio.gr) ή μπορούν και να επικοινωνούν μέσω email: av-artedu@ionio.gr

Τμήμα Τεχνών Ι.Π

Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα,
2661087861, 2661087856
 

Πίσω

Corfuland Live Webcams

Τα Δίχτυα Εστιατόριο

Δασσιά

Δείτε live

Akti Kontogialos - Spyros Seaside Bar Restaurant

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Vrachos

Παλαιοκαστρίτσα

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News