Τι παίζει Σήμερα

Fuego Summer Art Camp, 09-20/07/2018

Ώρα έναρξης: 05:00

Live Music @ Sessions, 19/07/2018

Ώρα έναρξης: 19:00

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από το πανεπιστήμιο Frederick στην Κέρκυρα

Ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο Frederick με εκπροσώπηση και εξεταστικό κέντρο στην Κέρκυρα! Πρόκειται για το μόνο που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου.

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από το πανεπιστήμιο Frederick στην Κέρκυρα

Το Ίδρυμα λειτουργεί με 6 σχολές, 17 τμήματα και προσφέρει 60 προγράμματα σπουδών και στους τρεις κύκλους σπουδών (πτυχία / μάστερ / διδακτορικά) με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει ποικιλία επιλογών στους ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

Διαθέτει τη μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο με όλους τους «παραδοσιακούς» κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Ειδικότερα στα θέματα ενέργειας και φυσικού αερίου πρωτοστάτησε στον σχεδιασμό και την προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών. 

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει, μεταξύ άλλων, τα μόνα αξιολογημένα προγράμματα σπουδών στα Ναυτιλιακά. 

Στη Σχολή Επιστημών της Υγείας λειτούργησε το πρώτο Τμήμα Φαρμακευτικής στην Κύπρο, το οποίο προσφέρει το αντίστοιχο αξιολογημένο πρόγραμμα σπουδών. 

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί του, το πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης τη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με 101 βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς.

Και εάν βάλουμε κάτω τις επιλογές για σπουδές που σας προσφέρει:

 • 25 Προπτυχιακά
 • 23 Μεταπτυχιακά
 • 1 Εξ αποστάσεως Προπτυχιακό
 • 9 Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Πτυχιακά Προγράμματα 

Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Πενταετές Πρόγραμμα)
 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής (τετραετές Πρόγραμμα)
 • Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου
 • Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 • Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας
 • Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνα

 Σχολή Επιστημών της Αγωγής

 • Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
 • Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Γεωτεχνική Πετρελαίου
 • Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον
 • Γενική
 • Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα
 • Γενική
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μηχανικής Υδρογονανθράκων
 • Γενική
 • Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 • Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακά Μέσα

 Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής (Πενταετές Πρόγραμμα)
 • Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Πτυχίο Δημοσιογραφίας
 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Πτυχίο Νομικής

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Εφαρμοσμένες Τέχνες
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
 • Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής
 • Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις

 Σχολή Επιστημών της Αγωγής

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα της Αγωγής
 • Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 

 Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Πληροφορική
 • Διδακτορικό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Συστήματα Ισχύος
 • Συστήματα Ελέγχου
 • Μηχανική Υπολογιστών
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στο Engineering Management
 • Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων
 • Γενική
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
 • Μηχανική Υδρογονανθράκων
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Μηχανική Πετρελαίων
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) Δομοστατικής Μηχανικής
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανικής Σχεδιασμού Κατασκευών και Συγκολλήσεων
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα (εξ αποστάσεως) (μαζί με τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση (PhD in Management)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στο Engineering Management
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
 • Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας (εξ αποστάσεως)

 Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας (εξ αποστάσεως)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
 • Γενική - Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας
 • Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Κλινική Φαρμακευτική

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση
 • Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους
 • Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Επιστήμες της Επικοινωνίας
 • ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση
 • Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)

Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει λάβει την υψηλότερη ένδειξη αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απονομή των ECTS Label και Diploma Supplement Label. Είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ αναγνωρίζεται και από το υπουργείο Παιδείας της Κίνας.

Και έχουμε την τύχη να εκπροσωπείτε στην Κέρκυρα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Plus, όπου είναι και το τοπικό εξεταστικό κέντρο για τους εξ αποστάσεως φοιτητές.

Ο Εκπαιδευτικός όμιλος Plus αναλαμβάνει τις διαδικασίες έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στα προγράμματα του πανεπιστημίου, χωρίς καμία επιβάρυνση. Ελάτε άμεσα στο εκπαιδευτήριο μας για μία εξατομικευμένη μελέτη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ταιριάζει.

Κάνε το κοντινό μεγάλο σου βήμα και ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ.

 

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από το πανεπιστήμιο Frederick στην Κέρκυρα

Δ/νση: Δονάτου Δημουλίτσα 34,

Πλατεία Ψυχιατρείου

Τηλέφωνο: 2661028600  

Website: www.plus.edu.gr

Facebook page: Plus Εκπαιδευτικός Όμιλος

 

Corfuland Live Webcams

Apovrado Κommeno

Kομμένο

Δείτε live

Nautilus

Ανεμόμυλος

Δείτε live

Ακταίον Κέρκυρα

Λεωφ. Δημοκρατίας, Παλαιό Φρούριο

Δείτε live

Corfuland News