Τι παίζει Σήμερα

Fridays Cocktails @ Viral, 24/05/2019

Ώρα έναρξης: 18:00

Opening Party @ La Luz, 24/05/2019

Ώρα έναρξης: 14:00

Ολοκλήρωση Erasmus+ από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης μέσω του
προγράμματος Erasmus+ από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας
 
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας, το πρώτο δημόσιο δωρεάν σχολείο ενηλίκων στην
Κέρκυρα και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πρόσφατα ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Ανάπτυξης με τίτλο «Βελτίωση διοικητικών πρακτικών και υιοθέτηση ευελιξίας στην εκπαίδευση
ενηλίκων», αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η δράση Κινητικότητα Προσωπικού
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του προγράμματος Erasmus+.
 
 
Ολοκλήρωση Erasmus+ από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας
 
Στα πλαίσια του σχεδίου ανάπτυξης της περιόδου Νοεμβρίου 2017 - Οκτωβρίου 2018 η διεύθυνση
του σχολείου συμμετείχε στο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για την ανάπτυξη
διοικητικών δεξιοτήτων με τίτλο «Clear leadership - Creating clarity and involvement in complex
surroundings», στο Gouda της Ολλανδίας, το οποίο παρείχε θεωρητικό υπόβαθρο και δεξιότητες
σχετικά με την κοινωνικά εποικοδομητική ηγεσία, μια μέθοδο διοίκησης ιδιαίτερα κατάλληλη για ένα
εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο οι εμπλεκόμενοι είναι στο σύνολό τους ενήλικες και καλούνται
να συνδιαμορφώνουν αρκετές από τις πτυχές τις εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία μετέχουν.
Την ίδια περίοδο το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχε στην ημερίδα την οποία
συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Κέρκυρα με σκοπό την
προετοιμασία μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των
εκπαιδευτικών του σχολείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Βασικής Δράσης
1 για την Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+.
 
Η συμμετοχή του σχολείου στο προαναφερθέν Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης, πέραν των άμεσων
θετικών επιδράσεων στην καθημερινή λειτουργία του, καλλιέργησε περαιτέρω την ευρωπαϊκή
διάσταση του σχολείου και έθεσε τη βάση για την σύναψη ευρύτερων συμπράξεων με
ευρωπαϊκούς φορείς της δια βίου μάθησης.

Corfuland Live Webcams

Vrachos

Παλαιοκαστρίτσα

Δείτε live

The White House Restaurant

Καλάμι

Δείτε live

Rodostamo Hotel & Spa

Κομμένο

Δείτε live

Corfuland News