Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο RyTHM στην Κέρκυρα, 13/12/2018

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 939

jeventimage

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο RyTHM

Δράσεις για την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και χώρων

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος

Interreg IPACBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «RyTHM-Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και διασύνδεση των πολιτιστικών αγαθών μέσω ιστορικών μνημείων/ Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» πρόκειται να πραγματοποιηθείστις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα, στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο Παλαιό Φρούριο.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ηΕφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Στο εταιρικό σχήμα του RyTHMσυμμετέχει επίσης από την Ελλάδα, το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (Δ.Η.Π.Ε.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.) και από την Αλβανία ο Δήμος Φοινικαίων.

Το έργο RyTHMστοχεύει στηνανάδειξη, προστασία και προώθηση σημαντικών πολιτιστικών μνημείων στη διασυνοριακή περιοχή, μέσα από τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων για την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και δυνατοτήτων.Χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 651.620,00€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 -«Προώθηση της Τοπικής Οικονομίας»του Διασυνοριακού Πρόγραμματος Συνεργασίας IPAΙΙCBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

Στο έργο προβλέπονταιδράσειςανάδειξης και προσβασιμότητας στον Προμαχώνα Savorgnanκαι τη θαλάσσια τάφρο/ Contrafossaτου Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα, καθώς και δράσεις για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση και λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου στη Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων, Αλβανίας.Στις δράσεις ανάδειξης των διαμορφωμένων χώρων σε Ελλάδα και Αλβανία περιλαμβάνεται η οργάνωσημιας σειράς πολιτιστικώνπρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων κοινών εκθέσεωνκαικαλλιτεχνικών εκδηλώσεωντην υλοποίηση των οποίων θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας.

 

www.greece-albania.eu

Το Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία» 2014-2020 το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως κύρια στρατηγική του την εύρεση της ισορροπίας ανάμεσα στην αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των περιφερειακών θεσμών, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις μέσω κοινών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία» στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης των 54.076.734,00€ που προέρχονται κατά 85% από πόρους της ΕΕκαι κατά 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

 

Πίσω

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News