Ιστορικά Κέρκυρα - ΚΕΝΤΡΙΚΗ. Πληροφορίες για την ιστορία της Κέρκυρα
Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Το αρχαίο Υλλαϊκό λιμάνι των Κερκυραίων

Κατά την περίοδο του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ. η  Κέρκυρα αναπτύχθηκε σε μια ισχυρή ναυτική δύναμη. Στη δυτική Ελλάδα ήταν η πρώτη ναυτική δύναμη, ενώ σε όλη την Ελλάδα η δεύτερη μετά την Αθήνα. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή έπαιξε και η γεωγραφική της θέση.

Εκτός από γεωγραφική και στρατηγικής  της θέση καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτή της κερκυραϊκής ναυτικής αλλά και οικονομικής δύναμης ήταν τα δύο λιμάνια της: το λιμάνι του Αλκινόου και το Υλλαϊκό λιμάνι. 

Το αρχαίο Υλλαϊκό λιμάνι των Κερκυραίων

Εκεί όπου σήμερα έχουμε τη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου βρισκόταν ο Υλλαϊκός λιμένας.

Ένας βαθύς φυσικό κόλπος ήταν το Υλλαϊκό λιμάνι, το οποίο ήταν το πρώτο πολεμικό λιμάνι της πόλης και ήταν αυτό που εξυπηρετούσε και την εμπορική κίνηση του νησιού. 

Από τις ανασκαφικές έρευνες και τα λείψανα νεωρίου που εντοπίστηκαν συνάγεται ότι η χρήση του λιμανιού διήρκεσε από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική περίοδο. Με την πάροδο των χρόνων το λιμάνι υποβαθμίστηκε και συρρικνώθηκε  εξαιτίας των προσχώσεων από τη συσσωρευμένη λάσπη των ποταμών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Κερκυραίοι να ασχοληθούν περισσότερο με το δεύτερο φυσικό λιμάνι της χερσονήσου, το λιμάνι του Αλκινόου. 

Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. το Υλλαϊκό λιμάνι συμπληρώθηκε και με άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις. Αυτό αποδεικνύουν ευρήματα που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Παλαιόπολης και κοντά στο ναό των Αγίων Τριών Μαρτύρων στην Γαρίτσα. 

Η είσοδος του λιμανιού είναι αρκετά στενή και βραχώδης, κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για την οχύρωση του. Στη στενή αυτή είσοδο είχαν κατασκευαστεί λιμενοβραχίονες. 

Η χρήση του Υλλαϊκού λιμανιού σταματά με την καταστροφή της πόλης από τα στρατεύματα του Αγρίππα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν εντοπιστεί στο νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου του Κανονιού πεσοστοιχίες και κατάλοιπα που θεωρούνται ως πιθανοί νεώσοικοι του λιμανιού. 

(Νεώσοικοι ήταν στεγασμένοι χώροι ακριβώς πάνω στην ακτή, όπου άραζαν τα πολεμικά πλοία το χειμώνα, όταν σταματούσαν οι επιχειρήσεις)

Πηγές;  odysseus.culture.gr, teekerk.gr

Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα

Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή

και σχεδίαση με AutoCAD, Ντακοβάνου Μαρία, Τ.Ε.Ι Πειραιά, Τμήμα Πολιτικών και Δομικών έργων. 

Συντάκτης: Νίκος Στούπης

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Τα Δίχτυα

Δασσιά

Δείτε live

Corfuland News