Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Θέσεις εργασίας στο ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας

Προσλήψεις στο ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας - Ποιες είναι οι ειδικότητες

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Θέσεις εργασίας στο ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυρας

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - 1 θέση
  • ΤΕ Πληροφορικής - 1 θέση
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού - 3 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ART DEBONO – ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 46100, υπόψη
κου Αθ. Αγριόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2661090030, 2661091541).

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News