Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Πρόσληψη προσωπικού από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

ΤΞΓΜΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

 

Πρόσληψη προσωπικού από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

 

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας για το ακαδ. έτος 2014-2015:

 


1. «Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά V και VI, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά VII, Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά VIII, Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας» 
2. «Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά V και VI, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά VII, Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά VIII» 
3. «Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V και VI, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII, Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII» 
4. «Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V και VI, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII, Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII 
5. «Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V και VI, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII» 
6. «Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V και VI, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VIII»
7. «Μετάφραση Γερμανικά προς Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, Οικονομική-νομική- πολιτική Μετάφραση Γερμανικά προς Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» 
8. «Μετάφραση Ελληνικά προς Γερμανικά ΙΙΙ, IV, Δείγματα Προφορικού Λόγου Γερμανικά ΙΙ, Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά προς Γερμανικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά προς Γερμανικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Τεχνικές Κειμενικής Ανάλυσης Γερμανικά» 
9. «Ισπανική Γλώσσα I, ΙΙ, III, ΙV, V, VI, VII, VIII, Άσκηση Ισπανικής Γλώσσας I, ΙI, III, ΙV, Εργαστήρια Ισπανικής Γλώσσας I, ΙΙ, III, ΙV, Η Ισπανική Διαλεκτολογία, Παιδαγωγικά (πρώην Ισπανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα), Μεθοδολογία Διδακτικής της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας» 
10. «Ισπανικός Πολιτισμός Ι, ΙΙ, Ισπανική Λογοτεχνία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, Λατινοαμερικανική Λογοτεχνία Ι, ΙΙ, Λατινοαμερικανικός Πολιτισμός Ι, ΙΙ» 
11. «Εργαστήρια Ιταλικά ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, Μετάφραση Ελληνικά προς Ιταλικά Ι και ΙΙ, Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά προς Ιταλικά» 
12. «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά προς Γαλλικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά προς Ελληνικά ΙΙΙ, Δίκαιο Ι και ΙΙ» 
13. «Ισπανική Κοινωνία, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής Ι και ΙΙ, Σύγχρονοι Ισπανοί Φιλόσοφοι, Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, Γεωπολιτική της Λατινικής Αμερικής, Σύγχρονοι Λατινοαμερικανοί Φιλόσοφοι, Γεωπολιτική της Ισπανίας και της Ιβηρικής Χερσονήσου».

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2015 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Μέγαρο Καποδίστρια 49100, Κέρκυρα, τηλ. 26610 87222 & 26610 87202.

 

Πηγή: http://www.ionio.gr/central/gr/calls/read/6748

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Akron

Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα

Δείτε live

Corfuland News