Τι παίζει Σήμερα

Pokerface @Σινέ Ορφεύς, 1-7/12

Ώρα έναρξης: 22:00

Latin Fiesta @ Cygnus, 07/12/2022

Ώρα έναρξης: 20:00
Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Έργο για σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, μέσα από στοχευμένες δράσεις και αξιοποιώντας πόρους από το «Πράσινο Ταμείο», έχει εισέλθει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Ειδικότερα, ο Δήμος μας υπέβαλλε αίτημα για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» της Β’ Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»

Έργο για σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Νότιας ΚέρκυραςΤο έργο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και κυρίως για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου Ηλεκτροκίνησης. Με την υπ΄ αρ. Απόφαση 227.3/2021 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:ΨΖ2146Ψ844-0ΘΘ) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021». Το σχέδιο περιλαμβάνει :

• Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

• Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης

• Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

• Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

• Παρακολούθηση κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο

• Ανάλυση κόστους – οφέλους και μεθοδολογία υλοποίησης

• Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης – αδειοδότησης

• Προδιαγραφές του προτεινόμενου δικτύου υποδομών

• Δυνατότητες χρηματοδότησης

• Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Νότιας Κέρκυρας, προέβη στην έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου, με την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της (ΑΔΑ: 9ΟΚΙ46ΜΓΣΙ-ΕΝΞ).

α Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας στο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την υλοποίηση του ΣΦΗΟ, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών φόρτισης σε όλο το εύρος του το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων συνολικά, προκειμένου ο Δήμος μας να γίνει κλιματικά ουδέτερος.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας προωθεί τις βιώσιμες μορφές μετακίνησης που σέβονται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News