Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Επαναλειτουργεί στην Κέρκυρα το Ινστιτούτο Ελαίας

Ανοίγει στην Κέρκυρα το Ινστιτούτο Ελαίας

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Την επαναλειτουργία και στελέχωση του αδρανούς για πολλά χρόνια Ινστιτούτου Ελαίας στη Κέρκυρα αποφάσισε το διοικητικό συµβούλιο του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση, θα οργανωθεί στη Κέρκυρα, αυτόνοµο τµήµα µε αντικείµενο την ελαιοκοµία και την ποιότητα του ελαιολάδου, ως παράρτηµα του θεµατικού Ινστιτούτου Ελαίας-Υποτροπικών Φυτών του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ που εδρεύει στα Χανιά.

Επαναλειτουργεί στην Κέρκυρα το Ινστιτούτο Ελαίας

Η δοµή αυτή περιλαµβάνεται στο νέο εγκριθέν οργανόγραµµα του οργανισµού που έχει παρουσιάσει σε προήγουµενο φύλλο της η Agrenda και βάσει του οποίου τα 52 Ινστιτούτα και σταθµοί του πρώην ΕΘΙΑΓΕ αναδιοργανώνονται σε 11 κεντρικά τοµεακά Ινστιτούτα. Παράλληλα, µε βάση τη σχετική απόφαση του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα προκηρύσσεται άµεσα θέση ερευνητή για να στελεχώσει τη µονάδα αυτή.


Η απόφαση πάρθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού µετά την κατάθεση αρκετών αιτηµάτων από οµάδες παραγωγών που εδρεύουν στα Ιόνια Νησιά, ενώ σηµαντικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η κινητοποίηση της Περιφερείας Ιονίων Νήσων µέσω της αρµόδιας Aντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρίας Καταβάτη.  Η  ύπαρξη της συγκεκριµένης δοµής κρίνεται αναγκαία για την Κέρκυρα και τον ελαιώνα του νησιού που αριθµεί περίπου 4.000.000 ελαιόδεντρα δεδοµένου ότι η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί και ιστορικά τη σηµαντικότερη αγροτική δραστηριότητα σε όλη την περιοχή. 

Να σηµειωθεί ότι την συγκεκριµένη χρονική περίοδο της οικονοµικής κρίσης, το Ινστιτούτο Ελαίας µπορεί να συµβάλλει τα µέγιστα όσον αφορά τηv καθιέρωση ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής στα Ιόνια Νησιά και την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων µέσω της τροφοδότησης της απασχόλησης από τις ελαιουργικές εκµεταλλεύσεις.  

Πηγή: agronews.gr

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News