Τι παίζει Σήμερα

Προσφορές

Κανένα γεγονός
Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ένταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ένταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάχθηκε ως νέο μέλος στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στον χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Ένταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ιδρύθηκε το 2008 και σήμερα έχει μετόχους 37 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι τα περισσότερα ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων του βασίζεται στη συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών του και της κοινότητας των προγραμματιστών Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα.

Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί. Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, οι οποίοι συνεργάζονται για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η παραγωγή πρωτοποριακών, ευέλικτων, προσαρμόσιμων και ασφαλών συστημάτων λογισμικού, από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί τόσο η ακαδημαϊκή έρευνα και η εκπαίδευση όσο και οι επιχειρήσεις.

Με τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει τη διασύνδεσή του με τους φορείς-μέλη του Οργανισμού, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την έγκαιρη ενημέρωση των εργαστηρίων και ερευνητικών μονάδων σε θέματα που αφορούν τις Ανοικτές Τεχνολογίες, μέσω σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων διάχυσης της πληροφορίας. Ταυτοχρόνως, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποκτά πρόσβαση προς όφελος ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητάς του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και παγκόσμιες διοργανώσεις που εκπροσωπούνται από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, όπως το περίφημο Google Summer of Code που στοχεύει να φέρει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε επαφή με έργα Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Επιπροσθέτως, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει την ευκαιρία μέσω των δράσεων χάραξης πολιτικής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών να μετέχει ισότιμα στην αναπτυξιακή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοιχτών Δεδομένων.  

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News