Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα «Οδυσσέας»

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα,
την ελληνική ιστορία και πολιτισμό «Οδυσσέας»

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα «Οδυσσέας»

O «Οδυσσέας» απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος από υπηκόους Τρίτων Χωρών. Μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν.


Πληροφορίες: 6936979874, 6978349888

 

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGION

 

Education of immigrants in the Greek language,
Greek history and culture "Ulysses"

 

"Ulysses" is addressed to citizens of the European Union (EU) and nationals of Third Countries irrespective of their origin. Upon completion of the course, students acquire a certificate of Greek Language, a necessary prerequisite for nationals of Third Countries to obtain the status of long-term resident. Courses and educational material for free.


Information: 6936979874, 6978349888

 

MINISTERIUM FÜR BILDUNG, LEBENSLANGES LERNEN UND RELIGION

 

Programm “Odysseus”: Erlernen der giechischen Sprache,
Geschichte und Kultur fuer Einwanderer

 

"Ulysses" richtet sich an die Bürger der Europäischen Union (EU) und an Staatsangehörige aus Drittländern (unabhängig ihrer Herkunft). Nach Abschluss des Kurses erhalten die Studierenden eine Bescheinigung mit dem Nachweis über die Kenntnisse der griechischen Sprache (erforderlich für Staatsangehörige aus Drittländern), die vorgelegt werden muss, um den Status eines langfristig Aufenthaltsberechtigten zu erhalten. Kurse und Lehrmaterial kostenlos.


Information: 6936979874, 6978349888

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News