Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. : Ψηφιακή καρτά εργασίας και νέος εργασιακός νόμος

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 5053/2023
 
Τρόπος Εφαρμογής και Πρόστιμα για παραβάσεις του ν. 4808/2021 σύμφωνα και με τον νέο Ν. 5053/2023 Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 16.00-21.00
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. : Ψηφιακή καρτά εργασίας και νέος εργασιακός νόμος
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκατάρτισης Ekepee.elearning
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 Στελέχη του τμήματος Διεύθυνσης Προσωπικού - Ανθρώπινου Δυναμικού
 Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
 Δικηγόρους που διαχειρίζονται Εργασιακά Θέματα
 Εργοδότες
 Σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τα οφέλη, αλλά και τις δυσκολίες από τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τις νέες ρυθμίσεις του νέου Εργασιακού Νόμου, καθώς και για το πως θα τις αντιμετωπίσουν.
Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου εργασίας.
Επιπλέον, το νέο Σύστημα Διαβίβασης Πληροφοριών για το ωράριο εργασίας δημιουργεί προβληματισμό στις Επιχειρήσεις, τόσο για το Διοικητικό φόρτο Διαχείρισης που θα επιφέρει όσο και για την δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες νομοθετικές επιταγές.
Με τον νόμο 5053/2023, ο νομοθέτης ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την Οδηγία 2019/1152/ΕΕ.
Τόσο η Οδηγία όσο και ο νέος νόμος:
 Δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ενημέρωσης των Εργαζομένων σχετικά με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας που τους συνδέει με τον Εργοδότη.
 Θέτουν νέα πιο σύντομα χρονικά όρια ενημέρωσης και καταργούν το ΠΔ 156/1994. – νέες υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 Εισάγουν την έννοια της δοκιμαστικής περιόδου Εργασίας και του δόκιμου Εργαζόμενου.
 Ρυθμίζουν θέματα ελάχιστης προβλεψιμότητας της εργασίας με τις συμβάσεις κατά παραγγελία εργασίας
 Επιχειρούν την νομιμοποίηση της παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αδήλωτης Εργασίας.
 Ρυθμίζουν την εθελοντική ένταξη στην Ψηφιακή Κάρτα.
 Θέτουν νέα πιο σύντομα χρονικά όρια ενημέρωσης και καταργούν το ΠΔ 156/1994 - νέες υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 Ρυθμίζουν θέματα ελάχιστης προβλεψιμότητας της Εργασίας με τις συμβάσεις κατά παραγγελία Εργασίας.
 Ρυθμίζουν θέματα για την οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ορίζουν πότε θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση σε περίπτωση αποχής από την Εργασία επί ορισμένο διάστημα.
 Ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην κατ εξαίρεση απασχόληση την έκτη ημέρα σε Επιχειρήσεις συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας.
Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της εμπειρίας, που αποκτήθηκε στην πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, από τις Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην επόμενη φάση καθώς και οι κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής του νέου μέτρου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:
1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (άρθρο 73 Ν. 4808/2021)
 Στόχος
 Υποβαλλόμενα Στοιχεία
 Σύγκριση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 74 Ν. 4808/2021)
 Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την πρόσληψη ΝΕΟ Ε3
 Τι πρέπει να προσέξουμε στους κλάδους που έχουν ενταχθεί και τι κατά την ένταξη νέων κλάδων (τέλος Απριλίου ΔΕΚΟ)
 Τι ισχύει για τα πρόσωπα ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου Εργασίας - νέα Διαδικασία Υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι Εργασίας μερικής Απασχόλησης - Ψηφιακό ωράριο μερικώς Απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη Εργασία
 
3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Για σταθερό ωράριο Εργασίας
 Για μεταβαλλόμενο ωράριο Εργασίας (Βάρδιες ή έκτακτη σύντομη αλλαγή ωραρίου)
 Τρόπος Υποβολής του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις
 
4. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Η Διαδικασία Υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας
 Συνοπτική παρουσίαση των αδειών και επισημάνσεις
 Ε8 Σύστημα δήλωσης Υπερωριών
 
5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΩΡΑΡΙΩΝ
 Πλήρους Απασχόλησης με σταθερό ωράριο (συνεχή - διακεκομμένα)
 Πλήρους Απασχόλησης με μεταβλητά ωράρια (συνεχή - διακεκομμένα - εναλλασσόμενα κ.λπ.)
 Τηλεργασία - Εργασία
 Εκ περιτροπής Απασχόληση
 Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας (άρθρο 55 ν. 4808/2021)
 
6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Ένταξη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας (κλάδοι που εντάχθηκαν)
 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του Εργαζομένου έως την υποβολή του Εργοδότη
 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο Μηχανισμός Ελέγχου από τον Εργοδότη για:
o Αποκλίσεις
o Ορφανά κτυπήματα Κάρτας ή/και μη κτυπήματα Κάρτας
o Τρόποι και Εργαλεία Διασφάλισης Εργοδότη
 
7. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Συστήματα ωρομέτρησης, My Ergani κ.λπ.
 Διάλειμμα Εργασίας
 Το Πλαίσιο Υπερωριακής απασχόλησης έντυπο Ε8
 Εκ περιτροπής Εργασία και Ψηφιακό ωράριο
 Πρόστιμα - Κυρώσεις επί των παραβάσεων - Παραβίαση της Ψηφιακής Κάρτας - Πρόστιμα για υποδηλωμένη απασχόληση
 Πρόστιμα - Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας με την νέα Υπουργική Απόφαση 80016/01-09-2022
 
8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ με ν. 5053/2023
 Ενημέρωση εργαζόμενου κατάργηση και αντικατάσταση των ρυθμίσεων του ΠΔ 156/1994: Νέα ενημέρωση – περιεχόμενο – χρόνος ενημέρωσης – υποχρεώσεις ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας και σύναψη ψηφιακών συμβάσεων εργασίας,
 Δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης
 Εργασία 6ης ημέρας επί 5νθημέρου: προϋποθέσεις & διαδικασία
 Παράλληλη εργασία σε 2ο εργοδότη: Προϋποθέσεις – διαδικασίες - επισημάνσεις
 Συμβάσεις κατά παραγγελία εργασίας ή απλή ετοιμότητα για εργασία: Προϋποθέσεις – διαδικασίες - επισημάνσεις
 Λύση συμβάσεων εργασίας: Κωδικοποίηση διατάξεων
 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
 Απλούστευση διαδικασιών ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οικειοθελούς αποχώρησης – Διαδικασίες για αυθαίρετη απουσία
 Εθελοντική ένταξη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας – κίνητρα - διαδικασίες
 Άρση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ μισθολογικών ωριμάνσεων με τριετίες κλπ επιδόματα προϋπηρεσίας από 1.1.2024
 
9. Λοιπά θέματα επικαιρότητας
 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος εργασιακών, Συγγραφέας του βιβλίου Μισθοδοσία Προσωπικού Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Εργασιακά – μισθοδοσίας, Ασφαλιστικά, Φορολογικά Transfer Pricing. Αρθρογράφος σε Οικονομικό Ταχυδρόμο και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σύμβουλος Φορολογικός Εργασιακός Ασφαλιστικός.
 
Περιλαμβάνονται
 Σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 Βεβαίωση Παρακολούθησης
 
Κόστος Συμμετοχής: 250 ευρώ/ άτομο. Παρέχεται έκπτωση 10% σε περισσότερες από μία συμμετοχή. Ειδική έκπτωση 20% σε άνεργους, φοιτητές και ομάδες άνω των 5 ατόμων.
 
Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό εξόφλησης στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , το αργότερο έως 17/11/2023.
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. : Ψηφιακή καρτά εργασίας και νέος εργασιακός νόμος
 
 
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.
 
Δ/νση: Αθανασίου Πολίτη 11
 Tηλ.: 2661181206, 2661181232
e-mail: ekepee @otenet.gr
Website: ekepee.gr

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Porto Nuovo Restaurant

Κασσιόπη

Δείτε live

Corfuland News