Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

ΕΚΕΠΕΕ: Νέα δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων

«Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών», με επιχορήγηση έως 6.132€ για κάθε θέση εργασίας.

ΕΚΕΠΕΕ: Νέα δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αδειοδοτημένο κέντρο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), πρόκειται να υλοποιήσει την νέα δράση «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών», με επιχορήγηση έως 6.132€ για κάθε θέση εργασίας», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τι θα περιλαμβάνει η νέα δράση;
 
Προκήρυξη ΝΕΑΣ δράσης προώθησης στην απασχόληση, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 10.0000 εγγεγραμμένους άνεργους ηλικίας 25 έως 45 ετών, να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:
- Θεωρητική συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 80 ωρών για την ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτιση του (reskilling)
- Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
-Απασχόληση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης 
 
Ειδικότερα η Δράση επιχειρεί να επικαιροποιήσει ή/ και να αναβαθμίσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των ωφελουμένων, ώστε να ενισχύσει την προοπτική μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση, αλλά και απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
 
Επίσημη ενημέρωση για τη Δράση:
 
Οφέλη των Ανέργων:
Τα οφέλη των συμμετεχόντων θα είναι τα εξής:
- Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 400 ευρώ (μικτά).
- Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
- Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα).
- Ευέλικτη θεωρητική κατάρτιση με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτιση (τηλεκατάρτιση)
- Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων
- Διασύνδεση με την αγορά εργασίας
 
Ποιές Επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
- Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας.
- Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πράσινης οικονομίας.
- Δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο
- Για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994
- Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αποτυπώνεται παρακάτω:
Κατηγορία ωφελούμενου 
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας 25-30 ετών
 
Δημόσια Δαπάνη ανά ωφελούμενο 6.000 = 6 ΜΗΝΕΣ Χ 1.000,00 (50%)
 
Κατηγορία ωφελούμενου 
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας 31-45 ετών
 
Δημόσια Δαπάνη ανά ωφελούμενο 4.800 = 6 ΜΗΝΕΣ Χ 800,00 (50%)
 
- Για την επιχορήγηση ισχύει ο κανόνας de minimis περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων
 
Οφέλη επιχειρήσεων:
- Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες, αριθμού ίσου έως και του 80% του απασχολούμενου προσωπικού, για 6 μήνες (150 ώρες), συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας.
- Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, συμμορφούμενες με τον κανόνα de minimis
 
Διαδικασία συμμετοχής επιχειρήσεως και δικαιολογητικά:
- Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:
- Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.
- Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου.
 
 Γιατί επιλέγεις το κέντρο δια βίου μάθησης «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»:
To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», με αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 27 ετών σε παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παρέχει:
- Άμεση καθοδήγηση ωφελούμενων και επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της δράσης
-Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης περισσότερων από 7.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
-Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνδεδεμένες με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μας.
- Συμβουλευτική Καθοδήγηση πριν την ένταξη σε τμήμα εκπαίδευσης με στόχο την διάγνωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ωφελούμενου και την τοποθέτηση του σε αντίστοιχη επιχείρηση
- Εκπαίδευση σε σύγχρονες ειδικότητες από εξειδικευμένους επιστήμονες και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.
- Υποστήριξη – Καθοδήγηση, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος όπου εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα βρίσκονται κοντά στους ανέργους, με στόχο την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και εργασιακές συνθήκες των επιχειρήσεων
- Ολοκληρωμένες δράσεις συμβουλευτικής, mentoring με στόχο την σύναψη Σύμβασης Εργασίας μετά την λήξη του προγράμματος.
 
Υπόβαλε τώρα την αίτηση σου στο  → www.ekepee.gr
 
 
ΕΚΕΠΕΕ: Νέα δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων
 
 
 
Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.  
 
Δ/νση: Αθανασίου Πολίτη 11  
Tηλ.: 2661181206, 2661181232
Facebook page: Εκεπεε ,  Εκεπεε Κέρκυρας
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: ekepee.gr
 

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Akron

Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα

Δείτε live

Corfuland News