Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Διαδικασία Καταγραφής Ζημιών πλημμύρας σε Επιχειρήσεις, Αιτήσεις έως 15/11/2021

Θα συγκροτηθούν άμεσα από την Π.Ε. Κέρκυρας, Επιτροπές Κρατικής Αρωγής για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (καιρικό φαινόμενο «ΜΠΑΛΛΟΣ») στις 14 Οκτωβρίου 2021, το οποίο έπληξε το νησί μας. Συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Οι Επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών θα προβούν σε επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Παρακαλούνται, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας – Τμήμα Γραμματείας και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      

Διαδικασία Καταγραφής Ζημιών πλημμύρας σε Επιχειρήσεις, Αιτήσεις έως 15/11/2021

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των υλικών, οι δικαιούχοι παρακαλούνται πριν την απομάκρυνση τους να φωτογραφίσουν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των ζημιών, ιδίως ως προς την κλίμακά τους.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιχορήγησης, μπορούν να αναζητηθούν από την ΚΥΑ με αριθμό 74617ΕΞ2021 (ΦΕΚ 2670β/2021) και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7 που διατίθεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2661362163, 2661362300 και 2661362301.

Διαδικασία Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών σε Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από επιτόπια αυτοψία. Μετά την διενέργεια της αυτοψίας ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.

Ειδικότερα θα πρέπει να προσκομίζονται εκ μέρους των πληγέντων:

- Φωτογραφικό υλικό (εφόσον τα καταστραμμένα δεν δύναται να παραμείνουν ως έχουν).
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
- Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
- Δηλώσεις Φ.Π.Α.
- Απογραφή προηγουμένου έτους
- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
- Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
- Λογιστικά στοιχεία παγίων
- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ` όσον είναι διαθέσιμα)
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
- Άδεια Λειτουργίας ή λοιπές άδειες

Η αρμόδια για την εκτίμηση της ζημίας επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των ανωτέρω.

Μετά την διενέργεια της αυτοψίας και εντός 15 ημερών καλούνται οι επιχειρηματίες να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της επιχείρησης και να προχωρήσει η Επιτροπή στην εξέτασή του και τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας.
 

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Τα Δίχτυα

Δασσιά

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News