Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εκκλησιαστική Γεωγραφία της Κέρκυρας τον 19ο αιώναΣΠΥΡΟΥ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗ


Εκκλησιαστική Γεωγραφία της Κέρκυρας τον 19ο αιώνα. Ο κατάλογος κλήρου και ναών του έτους 1820 Εκδόσεις Απόστροφος, Κέρκυρα 2004.

 Εκκλησιαστική Γεωγραφία της Κέρκυρας τον 19ο αιώνα. Ο κατάλογος κλήρου και ναών του έτους 1820Στην εργασία δημοσιεύεται ο τελευ­ταίος πλήρης κατάλογος κλήρου και ναών για τα χρόνια της ξενοκρατίας στην Κέρκυρα, ο οποίος καταρτίστηκε το 1820 από τον πρώην επίσκοπο Ρωγών και τότε Το­ποτηρητή της Μητρόπολης της Κέρκυρας Μακάριο Δαμασκηνό.

Ο κατάλογος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω του τρόπου διάρθρωσης του περιεχομένου του, αφού αποτελεί την αναλυτική γεωγραφική καταγραφή του κλήρου και των ναών του νησιού καθώς και των προσώπων που, είτε ως κτήτορες είτε ως διαχειριστές, σχετίζονταν με τους αναγραφόμενους ναούς. Ο κατάλογος αριθμεί 840 ναούς στην Κέρκυρα και στα Διαπόντια νησιά και περιλαμβάνει τα ονόματα 1123 προσώπων, από τα οποία τα 504 ανήκουν στις τάξεις του κλήρου.

Στην Εισαγωγή τα δεδομένα του καταλόγου παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε πίνακες με την ακόλουθη θεματική: Ναοί ανά κατηγορία και γεωγραφική περιφέρεια. – Ναοί εφημερευόμενοι. – Κληρικοί, κατά βαθμό και γεω­γραφική περιφέρεια. – Τιμώμενοι άγιοι. - Βαπτιστικά και οικογενειακά ονόματα.

Ο κατάλογος εκδίδεται με υπόμνημα για κάθε ναό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρα­πομπές στους σχετικούς φακέλους του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας, οι παραπομπές στους ήδη δημοσιευμένους καταλόγους, η κυριότερη βιβλιογραφία καθώς και κάθε τί άλλο που χρησιμεύει στην ταύτιση ή παρέχει πληροφορίες για την ιστορία του.

Την εργασία πλαισιώνουν τα Ευρετήρια ναών, ονομάτων προσώπων και τόπων, τα οποία αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη μελέτη και την αξιοποίηση του καταλόγου.

Corfuland Live Webcams

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Akron

Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα

Δείτε live

Corfuland News