Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να περιηγηθείτε στο χώρο.
-Κάντε κλίκ στα μπλέ σημάδια που αιωρούνται για να μεταφερθείτε εικονικά στο σημείο που δείχνουν.
-Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα A και Ζ για Zoom in και Zoom Out αντίστοιχα.
H εικονική περιήγηση έχει γίνει με τη συνεργασία της Newte Internet Technologies.