Τι παίζει Σήμερα

Μικρές Αγγελίες Κέρκυρα | Αγγελίες Κέρκυρα | Corfuland.gr | Κεντρική

Υποκατηγορίες 
Αγγελία 

Ζητείται προσωπικό από fine dining εστιατόριο

Περιγραφή

Τίτλος: Ζητείται προσωπικό από fine dining εστιατόριο
Περιγραφή: 

A’ Waiter

Αναζητούμε “A’ Σερβιτόρο” για fine dining εστιατόριο στην Κέρκυρα, για τη σεζόν 2021.

Περιγραφή θέσης:

Ο Σερβιτόρος θα υποστηρίζει αποτελεσματικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του εστιατορίου όλες τις λειτουργίες επισιτισμού έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα προσόντα:
• Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, fine dining εστιατόρια ή ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον 2 έτη
• Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα στην εργασία
• Πτυχίο τουριστικής σχολής θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
• Γνώσεις στο κρασί, θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Αρμοδιότητες:
• Σερβίρισμα φαγητών και ποτών, προετοιμασία του εστιατορίου
• Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μενού και τη λίστα κρασιών
• Έλεγχος του χώρου του εστιατορίου ώστε να είναι καθαρός και σε άριστη κατάσταση
• Ευγενικό καλωσόρισμα των πελατών και διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων
• Διατήρηση υψηλής ποιότητας προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης

Παροχές:
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης
• Διαμονή και διατροφή


B’ Waiter


Αναζητούμε “B’ Σερβιτόρο” για fine dining εστιατόριο στην Κέρκυρα, για τη σεζόν 2021

Περιγραφή θέσης:

Ο Βοηθός σερβιτόρου θα υποστηρίζει αποτελεσματικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του εστιατορίου όλες τις λειτουργίες επισιτισμού έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, fine dining εστιατόρια ή ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον 2 έτη
• Γνώσεις πάνω στο κρασί
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα στην εργασία
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Αρμοδιότητες:

• Σερβίρισμα φαγητών και ποτών, προετοιμασία του εστιατορίου
• Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λίστα κρασιών
• Έλεγχος του χώρου του εστιατορίου ώστε να είναι καθαρός και σε άριστη κατάσταση
• Ευγενικό καλωσόρισμα των πελατών και διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων
• Διατήρηση υψηλής ποιότητας προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης

Παροχές:
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης
• Διαμονή και διατροφή

Restaurant Hostess


Αναζητούμε “Υπεύθυνη υποδοχής” για fine dining εστιατόριο στην Κέρκυρα, για τη σεζόν 2021.

Περιγραφή θέσης:

Η Hostess, θα υποστηρίζει αποτελεσματικά την υπόλοιπη ομάδα του εστιατορίου και τις λειτουργίες του. Καλωσορίζει τους επισκέπτες με ευγένεια και χαμόγελο, ώστε να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι

Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, fine dining εστιατόρια ή ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον 2 έτη
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σε προφορικό επίπεδο).

Γγνώση εστιατορικής θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Πτυχίο τουριστικής σχολής θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας

Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Αρμοδιότητες:

Διαχείριση των κρατήσεων

Διαχείριση πιθανών παραπόνων και άμεση εξάλειψή τους

Καλή και άνετη επικοινωνία με πελάτες

Επαγγελματισμός /υπευθυνότητα/ συνεργασία

Ομαδικό πνεύμα & κριτική σκέψη

Διατήρηση υψηλής ποιότητας προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης

Υποστήριξη σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται με το εστιατόριο.

Παροχές:

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εκπαίδευση

Προοπτικές εξέλιξης

Διαμονή και διατροφή

Pastry Chef


Αναζητούμε “Pastry Chef” για fine dining εστιατόριο στην Κέρκυρα, για τη σεζόν 2021

Περιγραφή θέσης:

Ο Pastry Chef θα υποστηρίζει αποτελεσματικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της κουζίνας του εστιατορίου όλες τις λειτουργίες έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος ζαχαροπλαστικής σχολής
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, fine dining εστιατόρια ή ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον 2 έτη
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Παροχές:
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης
• Διαμονή και διατροφή

Β’ Μαγειρας

Αναζητούμε 2 άτομα για την θέση του “Β΄ Μάγειρα” για fine dining εστιατόριο στην Κέρκυρα, για τη σεζόν 2021

Περιγραφή θέσης:

Ο Β΄ Μάγειρας θα υποστηρίζει αποτελεσματικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της κουζίνας του εστιατορίου όλες τις λειτουργίες έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος τουριστικής/μαγειρικής σχολής
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, fine dining εστιατόρια ή ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον 2 έτη
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Παροχές:
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης
• Διαμονή και διατροφή

Bartender

Αναζητούμε 1 άτομo για την θέση του “Bartender” για bar του fine dining εστιατορίου στην Κέρκυρα, για τη σεζόν 2021

Περιγραφή θέσης:

Ο Bartender θα υποστηρίζει αποτελεσματικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του εστιατορίου όλες τις λειτουργίες έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα προσόντα:

 •  Γνώσεις παρασκευής καφέ και Cocktail

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, bar ή ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων τουλάχιστον 2 έτη

 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Παροχές:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

 • Προοπτικές εξέλιξης

 • Διαμονή και διατροφή


Αποστολή των βιογραφικων αποστείλατε στο email: corfufinedining@gmail.com
Email: corfufinedining@gmail.com

Προστέθηκε 09/06/2021
Εμφανίσεις: 443

Corfuland Live Webcams

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Τα Δίχτυα Εστιατόριο

Δασσιά

Δείτε live

Akti Kontogialos - Spyros Seaside Bar Restaurant

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Πιο Πρόσφατες Αγγελίες

 1. Ζητείται καθαρίστρια/καμαριέρα από το Dominoes Hotel Apartments στον Ύψο 12.06.21
 2. Ζητείται βοηθός αποθήκης 12.06.21
 3. Πωλείται κτήμα στον Σταυρό 12.06.21
 4. Ζητείται barman από καφέ στο κέντρο 12.06.21
 5. Νεαρός αναζητά εργασία 11.06.21
 6. Πωλείται κτήμα στην Αλεπού 11.06.21
 7. Ζητείται καθαρίστρια 11.06.21
 8. Ζητείται κυρία για λάντζα 11.06.21
 9. Κύριος ζητά εργασία 11.06.21
 10. Babysitter αναζητά εργασία 11.06.21
 11. Πωλείται ρολόι 11.06.21
 12. Ζητείται οικιακή βοηθός 11.06.21
 13. Ενοικιάζεται στούντιο στην πόλη 11.06.21
 14. Ζητείται σερβιτόρος/α 11.06.21
 15. Chef αναζητά εργασία 11.06.21
 16. Ζητείται αισθητικός 11.06.21
 17. Ενοικιάζεται διαμέρισμα στον Ύψο 11.06.21
 18. Ζητείται κοπέλα σε καφετέρια 11.06.21
 19. Κοπέλα ζητά εργασία 11.06.21
 20. Ζητούνται άτομα για επαγγελματική φωτογράφιση 11.06.21
 21. Ζητείται υπάλληλος στη Βόρεια Κέρκυρα 11.06.21
 22. Ζητείται πωλήτρια για κατάστημα 11.06.21
 23. Ζητείται λαντζιέρα 11.06.21
 24. Ζητείται προσωπικό 11.06.21
 25. Ζητείται προσωπικό από εταιρεία 11.06.21

Corfuland Tips

Corfuland News