Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Υποκατηγορίες 
Αγγελία 

Ματαίωση δημοπρασιών ακινήτων Γηροκομείου Κέρκυρας

Περιγραφή

Τίτλος: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Περιγραφή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

- Κατόπιν της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021, η οποία αναστέλλει κάθε συνάθροιση, δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημοσίου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και το Ν. 4703/2020 (Α’ 131), οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε ανοικτό, μη περιτοιχισμένο χώρο, για τον ίδιο σκοπό, ιδίως για από κοινού διαμαρτυρία, προβολή απόψεων, διατύπωση αιτημάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα ή λήψη σχετικών αποφάσεων, και η παράβαση της οποίας ΚΥΑ επιφέρει την επιβολή κυρώσεων και συγκεκριμένα στα νομικά πρόσωπα που τις διοργανώνουν διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ
- Έχοντας επίγνωση της αδυναμίας προσέλευσης τυχόν ενδιαφερομένων συμμετεχόντων στις δημοπρασίες λόγω απαγόρευσης μετακίνησης μεταξύ νομών της αυτής ως άνω ΚΥΑ.
- Έχοντας επίγνωση της ακαταλληλότητας του χώρου διεξαγωγής των δημοπρασιών για να καλυφθούν οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ για εξαίρεση της διαδικασίας των δημοπρασιών, λόγω της περιτοιχίσεως, λόγω του απαιτούμενου αλλά και προβλεπόμενου αριθμού παριστάμενων και λόγω της μικρής αναλογικά επιφανείας του.
- Έχοντας επίγνωση ότι μετά τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 αναμένεται η έκδοση νέας απόφασης μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID – 19
Αποφασίζεται η σε ευθυγράμμιση με την ανωτέρω ΚΥΑ ματαίωση των προγραμματισμένων δημοπρασιών της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2021. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στα αυτά μέσα, όπου δημοσιεύθηκε η διακήρυξη των δημοπρασιών, ενώ θα ακολουθήσουν στο μέλλον νέες διακηρύξεις για τα προς δημοπρασία ακίνητα.

Κέρκυρα, 15-01-2021
Η Πρόεδρος του Γηροκομείου – Πτωχοκομείου Κέρκυρας
και Δήμαρχος Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2661030209

Προστέθηκε 15/01/2021
Εμφανίσεις: 301