Μικρές Αγγελίες Κέρκυρα | Αγγελίες Κέρκυρα | Corfuland.gr | Κεντρική
Ειδοποίηση
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Υποκατηγορίες 
Αγγελία 

Δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων Γηροκομείου Κέρκυρας

Περιγραφή

Τίτλος: Δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων Γηροκομείου Κέρκυρας
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το Αγαθοεργό Ίδρυμα Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει επαναληπτική
φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας
του, ήτοι:
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου, εμβαδού 18 τμ, κειμένου επί της οδού Φειδίου αριθμός 2
στην Αθήνα. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη προσφορά μηνιαίου
μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί
στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον υπαίθριο χώρο όπισθεν του
Μεγάρου) την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00 – 10:00
- Ενός ακινήτου δευτέρου ορόφου εμβαδού 80 τμ κειμένου επί της οδού Επάρχου αριθμός
12 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και
ώρα 11:30 – 12:30
- Ενός ισογείου καταστήματος εμβαδού 113τμ κειμένου επί της οδού Ι. Θεοτόκη αριθμός
104 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 1 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή , και ώρα
10:00 – 12:00
- Ενός χώρου ισογείου, εμβαδού 25τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Α. Σοφίας αριθμός 23 Α
της πόλης της Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250)
ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α,
στον υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 27 Η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και
ώρα 09:00 – 10:00
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου, εμβαδού 63 τμ, κειμένου επί της οδού Βας. Παύλου
αριθμός 40 στο Ψυχικό Αττικής. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
09:00 – 13:00
- Ενός ισογείου καταστήματος εμβαδού 85τμ κειμένου επί της οδού Ι. Ανδρεάδη αριθμός 20
της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 27 η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα , και ώρα
09:00 – 10:00
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου, εμβαδού 65 τμ, κειμένου επί της οδού Μαντζάρου
αριθμός 44 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Η

δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
10:00– 11:00.
- Ενός ακινήτου τρίτου ορόφου, εμβαδού 41 τμ, κειμένου επί της οδού Μαντζάρου αριθμός
44 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη προσφορά
μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Η δημοπρασία θα
διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον υπαίθριο χώρο
όπισθεν του Μεγάρου) την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 – 10:00.
- Ενός ακινήτου τρίτου ορόφου, εμβαδού 41 τμ, κειμένου επί της οδού Μαντζάρου αριθμός
44 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη προσφορά
μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Η δημοπρασία θα
διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον υπαίθριο χώρο
όπισθεν του Μεγάρου) την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 – 10:00.
- Ενός ακινήτου πέμπτου ορόφου γραφείο, εμβαδού 20τμ, κειμένου επί της οδού
Σανταρόζα αριθμός 3 Αθήνα. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και
ώρα 11:00 – 12:00.
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου , εμβαδού 45,70τμ, κειμένου επί της οδού Φλέμινγκ
αριθμός 4 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 – 11:00.
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου , εμβαδού 85,07τμ, κειμένου επί της οδού Ιουλίας
Ανδρεάδη αριθμός 28της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως
πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα(350)
ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α,
στον υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12:00 – 13:00.
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου , εμβαδού 45,28 τμ μαζί με υπαίθριο ημιστεγασμένο χώρο
26,53τ.μ., κειμένου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 28της πόλης Κέρκυρας. Το
μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατάστημα. Ως πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος
ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα(450) ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο
Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου)
την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 – 12:00.
- Ενός ακινήτου ισογείου , εμβαδού 15 τμ κειμένου επί της οδού Γκύλφορδ αριθμός 56της
πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατάστημα. Ως πρώτη προσφορά
μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα(150) ευρώ. Η δημοπρασία θα

διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον υπαίθριο χώρο
όπισθεν του Μεγάρου) την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 – 11:00.
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου , εμβαδού 74,11τμ, κειμένου επί της οδού Αγίων
Αποστόλων αριθμός 11της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως
πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09:00 – 10:00.
- Ενός ακινήτου τέταρτου ορόφου , εμβαδού 98,61τμ, κειμένου επί της οδού Ι. Ρωμανού
αριθμός 1 Α της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 – 10:00.
- Ενός ακινήτου πρώτου ορόφου , εμβαδού 113τμ, κειμένου επί της οδού Ι. Θεοτόκη
αριθμός 104 της πόλης Κέρκυρας. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία. Ως πρώτη
προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Η
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6Α, στον
υπαίθριο χώρο όπισθεν του Μεγάρου) την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 – 11:00.

Κέρκυρα, 17-09-2021
Η Πρόεδρος του Γηροκομείου – Πτωχοκομείου Κέρκυρας
και Δήμαρχος Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων
Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου

Ώρες επικοινωνίας 11:00 με 13:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2661030209
Email: girokomiokerkyras@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2661030209
Email: girokomiokerkyras@gmail.com

Προστέθηκε 17/09/2021
Εμφανίσεις: 679

Corfuland Live Webcams

Ακταίον Κέρκυρα

Λεωφ. Δημοκρατίας, Παλαιό Φρούριο

Δείτε live

Nautilus

Ανεμόμυλος

Δείτε live

Akron

Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα

Δείτε live

Πιο Πρόσφατες Αγγελίες

 1. Ενοικιάζονται στρέμματα επί εθν. Παλαιοκαστρίτσας 24.10.21
 2. Φιλολογικά μαθήματα 24.10.21
 3. Ενοικιάζεται δυάρι στο Κανόνι 24.10.21
 4. Αναζητώ εργασία σε καθαρισμούς 24.10.21
 5. Πωλείται μονοκατοικία στα Κανάλια 24.10.21
 6. Ζητείται κοπέλα για χορό 24.10.21
 7. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην παλιά πόλη 23.10.21
 8. Ενοικιάζεται διαμέρισμα στο Κοντόκαλι 23.10.21
 9. Πωλείται παιδικό κρεβατάκι 23.10.21
 10. Πωλείται επιχείρηση στο κέντρο Κασσιώπης 23.10.21
 11. Αναζητώ εργασία ως εργάτης ανειδίκευτος 23.10.21
 12. Ενοικιάζεται δυάρι στη Δάφνη 23.10.21
 13. Μαθήματα Σουηδικών 23.10.21
 14. Ενοικιάζεται τριάρι στο κέντρο 23.10.21
 15. Παράδοση μαθημάτων σε παιδιά δημοτικού 23.10.21
 16. Ζητείται προσωπικό για τη σεζόν 2022 23.10.21
 17. Ζητείται γκαρσονιέρα ή δυάρι για εκπαιδευτικό 23.10.21
 18. Πωλείται ford focus 2006 για ανταλλακτικά 23.10.21
 19. Πωλείται στρώμα 23.10.21
 20. Ζητείται μάγειρας-ισσα 23.10.21
 21. Ζητείται υπάλληλος κρατήσεων 23.10.21
 22. Ζητείται γκαρσονιέρα στην πόλη 23.10.21
 23. Ζητείται κοπέλα για καθαρισμό σπιτιού 23.10.21
 24. Ζητείται Sous Chef από ξενοδοχείο 23.10.21
 25. Πωλείται ποδήλατο 23.10.21

Corfuland Tips

Corfuland News