Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Υποκατηγορίες 
Αγγελία 

Δημοπρασία μίσθωσης επαγγελματικού χώρου του Γηροκομείου Κέρκυρας

Περιγραφή

Τίτλος: Δημοπρασία μίσθωσης επαγγελματικού χώρου του Γηροκομείου Κέρκυρας
Περιγραφή: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κερκύρας προκηρύσσει δεύτερη φανερή,
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου  της
απολύτου ιδιοκτησίας του, εμβαδού 85 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Ιουλίας
Ανδρεάδη αριθμός 20 , ισόγειο, της πόλης της Κέρκυρας , με τους εξής όρους:
1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη.
2. Η μίσθωση του παραπάνω ακινήτου είναι για 6 έτη.
3. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €).
4. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου
Κεντρικής Κερκύρας και Δ.Ν. (Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 6 Α ,
Κέρκυρα) ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής στις 29-6-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00.
5. Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή  (11.00-13.00) στο 2661030209 και
στο girokomiokerkyras@gmail.com.
Η συμμετοχή στην δημοπρασία σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων της προκήρυξης.
 
Η παρούσα δημοσιεύεται σε τοπική εφημερίδα, στο διαδίκτυο και
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Δ.Ν..  
 
                                          Κέρκυρα,  15 - 6 - 2022         

         Η Πρόεδρος του Αδελφάτου
Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Κερκύρας

και Δήμαρχος Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων

 
 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2661030209
Email: girokomiokerkyras@gmail.com

Προστέθηκε 15/06/2022
Εμφανίσεις: 158