Επαγγελματικός Οδηγός Κέρκυρας

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διεύθυνση: ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Περιοχή: ΚΕΡΚΥΡΑ
Υπεύθυνος: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Phone: 6945381637

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  ΠΙΣΤΩΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΠΑΣΤΟΕΙΔΗ ΣΟΒΑ