Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Εγγραφές στα ΙΕΚ Τουρισμού, Παράταση έως 07/10/2022

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 1183

jeventimage

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2022-2023 03-07/10/2022
 
https://iek-kerkyras.edu.gr
Με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού κας Ζαχαράκη, και την υπ’ αρ. 18858/30.9.2022 υ.α. “ΝΕΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2022-202 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 16023/9.8.2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
(ΑΔΑ:ΨΟ7Κ465ΧΘΟ-ΛΗ8) ” ορίζεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους υποψήφιους που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καταρτιζόμενων ΙΕΚ από τις 3/10/2022 έως και
7/10/2021.
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 16023/9.8.2022 Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του
Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2022-2023.
https://mintour.gov.gr/.../%CE%A8%CE%9F7%CE%9A465%CE%A7...
 
 
Link online κατάθεσης αιτήσεων https://ste.mintour.edu.gr/Admissiontour
 
 
 
Στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού (HOTEL DEBONO, Γουβιά) λειτουργούν τμήματα για
υποψήφιους, που παρέχουν γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται στη Τουριστική αγορά,
ώστε να ανταποκριθούν μελλοντικά σε μια καριέρα ως Τουριστικά Στελέχη με εξειδικευμένη
κατάρτιση.
 
Οι απόφοιτοι κατέχουν επίσημο ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Επιπέδου 5 στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (Ν. 4283/2014, ΦΕΚ 189/Α΄/10-9-2014) το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Το Δίπλωμα αυτό απονέμεται κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οι
εξετάσεις αυτές χωρίζονται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος και συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι
 απόφοιτοι των ΙΕΚ, Δημοσίων και Ιδιωτικών.
 
 
Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα με
μοριοδότηση 150 μονάδων (ΠΔ 50/27.2.2001 ΦΕΚ 39τ.Α/5.3.2001).
 
 
Tηλέφωνο Επικοινωνίας:  2661080145

Πίσω

Corfuland Live Webcams

Morosa Vintage & Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Oasis

Πέραμα, Κέρκυρα

Δείτε live

Akti Kontogialos

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland News