Τι παίζει Σήμερα

Ειδοποίηση
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Αιτήσεις για Προπονητές Κρίκετ Γ' Κατηγορίας, έως 31/10/2021

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 2223

jeventimage

Καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος αίτηση, για την παρακολούθηση της Σχολής είναι η 31η Οκτωβρίου 2021. Το κόστος για την παρακολούθηση της σχολής είναι 350 ευρώ ανά διδασκόμενο.  Η κατάθεση θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δυο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε οποιοδήποτε άθλημα.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής: - Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.

7.Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται: - Πτυχίο

8. Πληρωμή παραβόλου 350,00 στον λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Κ.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα) θα ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2021.

 Ταχ. Διεύθυνση Γραφείων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

Κώστα Γεωργάκη 26, Τ.Κ 49100,Κέρκυρα

 

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση.

Δεν  επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο. Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία / έργο θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά ή  βεβαιώσεις αθλητικών φορέων καθώς και φύλλα αγώνων/ για την επιβεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ

ALPHA BANK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΥ: 680002002017096

IBAN: GR39 0140 6800 6800 0200 2017 096

SWIFT: CRBAGRAAXXX

Πίσω

Corfuland Live Webcams

La Veranda Di Corfu

Ναυσικάς, Κανόνι

Δείτε live

Vrachos

Παλαιοκαστρίτσα

Δείτε live

Τα Δίχτυα Εστιατόριο

Δασσιά

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News