Όροι χρήσης Αγγελιών Corfuland.gr


1. Οι Μικρές Αγγελίες του Corfuland.gr χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις δωρεάν αγγελίες και τις προβεβλημένες αγγελίες.

Α. ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Όροι χρήσης

  • Επιτρέπονται όλες οι φυσικές αγγελίες.
  • Δεν επιτρέπονται διαφημιστικές αγγελίες προώθησης επαγγελματικών υπηρεσιών ή προϊόντων.
  • Επτρέπεται επαναδημοσίευση της ίδιας αγγελίας κάθε 30 ημέρες. Ισχύει ακόμη και αν έχει ζητηθεί η διαγραφή της πριν τις 30 ημέρες.
  • Επιτρέπονται έως 3 αγγελίες του ίδιου αντικειμένου ανα ημέρα ανα χρήστη (πχ 3 αγγελίες επίπλων σε μια ημέρα από τον ίδιο χρήστη).

Β. ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Όροι χρήσης

  • Επιτρέπονται διαφημιστικές αγγελίες προώθησης επαγγελματικών υπηρεσιών ή προϊόντων.
  • Επτρέπεται επαναδημοσίευση της ίδιας αγγελίας κάθε 7 ημέρες. Ισχύει ακόμη και αν έχει ζητηθεί η διαγραφή της.
  • Δεν υπάρχει περιορισμός σε αγγελίες του ίδιου αντικειμένου ανα ημέρα ανα χρήστη.
  • Περιλαμβάνονται επιπλέον παροχές για την μέγιστη προώθηση τους. (πχ δημοσίευση στις πρώτες θέσεις, έντονα γράμματα στον τίτλο).

2. Στις μικρές αγγελίες του Corfuland.gr δημοσιεύονται αποκλειστικά αγγελίες Κερκυραϊκού ενδιαφέροντος. (αγγελίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Κερκυραϊκό κοινό)

3. Όλες οι αγγελίες ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.

4. Ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή καταχώρισης μέχρι την δημοσίευση της αγγελίας κυμαίνεται από 24 έως 48 ώρες.

5. Για τη διαγραφή της αγγελίας θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα διαγραφής. Οι αγγελίες διαγράφονται μόνον εφόσον ζητηθεί από τον αποστολέα τους. Εφόσον ζητηθεί η διαγραφή μιας αγγελίας δεν μπορεί να επαναδημοσιευθεί νωρίτερα από τις 30 ημέρες εφόσον είναι δωρεάν αγγελία ή νωρίτερα από 7 ημέρες εφόσον είναι προβεβλημένη. Αν δεν ζητηθεί η διαγραφή μιας αγγελίας σβήνεται αυτόματα από το σύστημα εντός 6 μηνών.

6. Αγγελίες που υπάρχουν ήδη καταχωρημένες στο σύστημα δε θα επαναδημοσιεύονται σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης τους ακόμη και αν έχει ζητηθεί η διαγραφή των αρχικά δημοσιευμένων.

7. Το όλο περιεχόμενο της κάθε αγγελίας θα πρέπει να είναι διατυπωμένο στα Ελληνικά. Εφόσον επιθυμείτε να περιλαμβάνεται μετάφραση σε άλλη γλώσσα μπορείτε να την προσθέσετε στην διατύπωση της αγγελίας σας κάτων από την ελληνική περιγραφή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αγγελία δεν δημοσιεύεται.

8. Ο τίτλος εμφάνισης της εκάστοτε αγγελίας στις λίστες της γενικής κατηγορίας ή υποκατηγορίας μπορεί να τροποποιηθεί για την σωστότερη ταξινόμηση της στο σύστημα.

9. Σε κάθε αγγελία το μέγιστο επιτρεπόμενο πλήθος συνοδευτικών φωτογραφιών είναι πέντε ( 5 ), κάθε αρχείο πρέπει να έχει χωρητικότητα κάτω από 500kb και να είναι τύπου .JPG.

10. Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης αγγελίας δίδεται μοναδικός κωδικός αγγελίας. Σε κάθε επικοινωνία με την ομάδα του corfuland.gr ή επεξεργασία αγγελίας ή διαγραφή αγγελίας είναι αυστηρά απαραίτητη η αναφορά/προσκόμιση του αντίστοιχου κωδικού αγγελίας.

11. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του αποστολέα και της ομάδας του corfuland.gr. Επομένως τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) θα πρέπει να είναι έγκυρα. Εάν διαπιστωθεί το αντίθετο η αγγελία δεν δημοσιεύεται.

12. Κατά την καταχώρηση της αγγελίας υπάρχει αυτομάτως πλήρης αποδοχή στους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου που διέπει το σύνολο του ιστοχώρου corfuland.gr.

13. Κάθε αγγελία θα πρέπει να είναι καταχωρημένη μια φορά στο σύστημα. Διπλές αγγελίες με χρήση διαφορετικού email ή τηλεφώνου δε θα γίνονται αποδεκτές.

14. Δεν επιτρέπονται αγγελίες που περιέχουν προϊόντα των οποίων η πώληση είναι παράνομη σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Για μια λίστα με παραδείγματα παράνομων προϊόντων.

15. Δεν επιτρέπονται αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικές για συγκεκριμένα άτομα, έθνη ή δημόσια πρόσωπα.

16. Αγγελίες οι οποίες θα καταγγέλονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας ώς κακόβουλες και επικίνδυνες θα αποδημοσιεύονται χωρίς προειδοποίηση.

17. Αγγελίες που δε συμμορφώνονται με τους όρους δε θα γίνονται αποδεκτές

18. Οι όροι χρήσης των μικρών αγγελιών του Corfuland.gr μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι παραπάνω όροι χρήσης ισχύουν από 2/6/2015.