Καρσαδίτικα Πετεγολέτσα στους Καρουσάδες, 15/02/2018

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 505

jeventimage

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στην πλατεία του χωριού Καρουσάδων τα Καρσαδίτικα Πετεγολέτσα σε κείμενα Κώστα Σαλιών.

Ώρα έναρξης 19:00

Σε συνεργασία με την κα Ελένη Moυζακίτη

 

Πίσω

Corfuland Tips

Corfuland News