Ιστορικά Κέρκυρα - ΚΕΝΤΡΙΚΗ. Πληροφορίες για την ιστορία της Κέρκυρα

Στο Λιστόν της Κέρκυρας το 1950

Δείτε μία φωτογραφία από το Λιστόν της Κέρκυρας, τη δεκαετία 1950 και ένα αστικό λεωφορείο στην Κοφινέτα, όπως δημοσιεύτηκε από τον κο Θεόδωρο Μεταλληνό, συλλέκτη παλαιού φωτογραφικού υλικού.

Στο Λιστόν της Κέρκυρας το 1950

Corfuland Tips

Corfuland News