Τι παίζει Σήμερα

Opening party @ Persona Grata, 27/10/2020

Ώρα έναρξης: 19:00

Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία Κέρκυρα

Βλέπετε την Κατηγορία Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία στην Κέρκυρα μέσα από τον 1ο ηλεκτρονικό Επαγγελματικό οδηγό της Κέρκυρας που λειτουργεί στο Corfuland.gr από το 2007. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα για τον ευρύτερο κλάδο Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία στην Κέρκυρα με ολοκληρωμένη παρουσίαση και υψηλή αισθητική.