Τι παίζει Σήμερα

Θερινή Ακαδημία Τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής, 08-12/07/2018

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 1282

jeventimage

Θερινή Ακαδημία του Τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής
8 – 12 Ιουλίου 2018, Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κέρκυρας (Κάτω Κορακιάνα)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα

«Μουσικό Βίντεο: πολυτροπική ανάλυση, κώδικες, και εκπαιδευτικές εφαρμογές»
Κεντρική εισηγήτρια: Μαίη Κοκκίδου, PhD Μουσικοπαιδαγωγός - Ερευνήτρια,
Π.Μ.Σ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συμμετέχουν οι:
Ζωή Διονυσίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής Ιονίου Πανεπιστημίου
Γιώργος Νικόπουλος, Σκηνοθέτης/Animator, Υποψ. Διδάκτορας ΤΗΧΕΙ Ιονίου Πανεπιστημίου

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την πενθήμερη Θερινή Ακαδημία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 2018 με τίτλο: «Μουσικό Βίντεο: πολυτροπική ανάλυση, κώδικες, και εκπαιδευτικές εφαρμογές». Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η Μαίη Κοκκίδου. Εργαστήρια θα διδάξουν η Ζωή Διονυσίουκαι ο Γιώργος Νικόπουλος. Η Θερινή Aκαδημία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, φοιτητές μουσικής, οπτικοακουστικών τεχνών, παιδαγωγικών τμημάτων, και κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαλέξεις και εργαστήρια της Μαίης Κοκκίδου
Στη σύγχρονη εποχή που τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ έχουν κυριεύσει τη ζωή μας οι διαστάσεις του μουσικού γραμματισμού είναι ποικίλες και πολυτροπικές (οπτικοακουστικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, γραμματισμός στα media κ.ά.), μαθητές κάθε ηλικίας έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα (μουσικά βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, ιστοσελίδες, διαφήμιση, video games κ.λπ.) και οι περισσότεροι από αυτούς αφιερώνουν σημαντικό μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στη θέαση-ακρόαση μουσικών βίντεο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων με οπτικοακουστικό υλικό και πρακτικές που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες πολυτροπικού γραμματισμού. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν: στην κατανόηση του πώς αναδύεται και πώς δομείται το νόημα μέσα στα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας καθώς και σε ζητήματα ιδεολογικά (εξουσία, στερεότυπα, προπαγάνδα), αισθητικά (οπτικοποίηση της μουσικής), γνωστικά (τεχνικές στην παραγωγή των βίντεο, κώδικες και συμβάσεις), οικονομικά (εμπορευματοποίηση της μουσικής), προσωπικά (η μουσική εμπειρία στα πολυτροπικά περιβάλλοντα, δημιουργική έκφραση μέσα από τη χρήση των νέων μέσων) και πολιτισμικά (κυρίαρχη κουλτούρα, ζητήματα πολιτιστικής ηγεμονίας). Αξίωμα της προτεινόμενης προσέγγισης είναι ότι τα μουσικά ενδιαφέροντα και η μουσική ζωή των μαθητών εκτός του σχολείου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της Νέας Μουσικής Παιδαγωγικής.

Στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τις πτυχές του πολυτροπικού ψηφιακού μουσικού γραμματισμού μέσα από ποικίλα παραδείγματα. Ειδικότερα, θα εξοικειωθούν με τεχνικές ανάλυσης μουσικών βίντεο της δημοφιλούς κουλτούρας και θα διευρύνουν το μεθοδολογικό τους ρεπερτόριο καθώς και τις γνώσεις τους αναφορικά με τα είδη των μουσικών βίντεο που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση. Επιπροσθέτως, θα γνωρίσουν τα βίντεο δια-τροπικής ακρόασης και θα τα αναλύσουν σύμφωνα με τους κώδικες, τα υλικά και τις διαδικασίες της μουσικής. Συνολικά, θα κατανοήσουν τους όρους της μουσικής επικοινωνίας και τις διαστάσεις της μουσικής εμπειρίας σε πολυτροπικά περιβάλλοντα μελετώντας επιλεγμένα βίντεο ως: α) φορείς μουσικών πληροφοριών, β) αντικείμενα που είναι φορείς ιδεολογιών, γ) νέα καλλιτεχνικά αντικείμενα. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες α) στην ανάλυση των βίντεο και β) στην ανάπτυξη μουσικοπαιδαγωγικών εφαρμογών που σχετίζονται με τα βίντεο. 

Εργαστήριο της Ζωής Διονυσίου: «Μουσική επένδυση εικόνας, ιστορίας, βίντεο»
Στο εργαστήριο θα δοθούν ιδέες και βασικές αρχές για τη μουσική επένδυση εικόνας, ιστορίας, και βίντεο με χρήση διαφόρων τεχνικών όπως: η μελοποίηση λόγου, η δημιουργία ηχοτοπίων, η χρήση ηχοεικόνας και ηχοϊστορίας, η χρήση σωματικών κρουστών, ο φωνητικός και οργανικός αυτοσχεδιασμός, τα μουσικοκινητικά δρώμενα. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν με μουσικά όργανα, φυσικά υλικά, τη φωνή τους και σωματικά κρουστά. Θα εξεταστούν οι διαφορές μεταξύ της μελοποίησης λόγου, της μουσικής επένδυσης, της δημιουργίας ηχοτοπίου και της δημιουργίας μουσικής υπόκρουσης. Θα διερευνηθούν ιδέες, όπως: πώς η μουσική μπορεί να προωθήσει και να εμπλουτίσει ένα αφήγημα, πώς ο ήχος ορίζει το συναισθηματικό πλαίσιο ενός οπτικού αφηγήματος, πώς η αφηγηματικότητα του ήχου βοηθά στην εξέλιξη της ιστορίας. 

Εργαστήριο του Γιώργου Νικόπουλου: «Οπτική απόδοση ακουστικού υλικού με χρήση βίντεο»
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που αφορά την οπτικοποίηση της μουσικής, οι συμμετέχοντες θα περάσουν μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης παραδειγμάτων, εξοικείωσης με ελεύθερα διακινούμενο λογισμικό επεξεργασίας κινούμενης εικόνας και τελικά σύνθεσης ενός δικού τους έργου που συνδυάζει τη μουσική και την εικόνα. Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η αναγνώριση και ανάλυση της βασικής δομής ενός μουσικού κομματιού (ρυθμού, συχνοτικού φάσματος, οργάνων) όχι με μουσικούς όρους αλλά με τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει από έναν απλό ακροατή και η μετάφραση αυτής της βασικής δομής σε αντίστοιχα στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ένα έργο κινούμενης εικόνας.Η Θερινή Ακαδημία διοργανώνεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο χώρο του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου στην Κέρκυρα (Κάτω Κορακιάνα). Ώρες διδασκαλίας: 8.30 - 15.00. Στα διαλείμματα θα προσφέρονται καφές, νερό, φρούτα και σνακ. Τις μέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα διατίθεται χώρος για δημιουργική εργασία σε ομάδες στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο), ώρες: 18.00-20.00. Την προτελευταία ημέρα θα γίνει προβολή των μουσικών βίντεο που θα δημιουργηθούν από τους συμμετέχοντες και δημιουργικές δράσεις σε χώρο στην πόλη της Κέρκυρας που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προτείνεται οι συμμετέχοντες να φέρουν εφόσον διαθέτουν κάμερα χειρός ή smartphone (έξυπνο τηλέφωνο), και φορητό υπολογιστή, καθώς και όποιο όργανο παίζουν (θα υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση για τα μουσικά όργανα και τον εξοπλισμό). Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τη Θερινή Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την εγγραφή.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και στείλτε την στο e-mail: ionianmused@gmail.com. Αφού ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα θέσης, η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την αποστολή της απόδειξης κατάθεσης του καθορισμένου χρηματικού ποσού στο παραπάνω e-mail (ionianmused@gmail.com).

Στόχος μας είναι να αποτελέσει η Θερινή Ακαδημία Μουσικής Παιδαγωγικής του Ιονίου Πανεπιστημίου τόπο συνάντησης, γόνιμου διαλόγου και επιμόρφωσης των συμμετεχόντων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση της μουσικής στη σημερινή κοινωνία. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Θερινής Ακαδημίας Μουσικής Παιδαγωγικής Ζωή Διονυσίου, Επίκ. Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής Ι.Π.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κλειώ Κωνσταντάκου
Πληροφορίες στο e-mail: ionianmused@gmail.com

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα,
26610 87522, 26610 87524
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Πίσω

Corfuland Live Webcams

Rodostamo Hotel & Spa

Κομμένο

Δείτε live

Simatis Real Leather

Ελ. Βενιζέλου 26, Παλιό Λιμάνι, Κέρκυρα

Δείτε live

Corfu Holiday Palace

Ναυσικάς, Κανόνι

Δείτε live

Corfuland News