• #DEALIFE: για δύο μήνες γυμναστικής από το γυμναστήριο Body Active.
   
  Μόνο:55€
  Αρχική αξία90€
  Έκπτωση39%
  Δείτε το
 • Corfuland Shop
 • instagramcorfuland
 • star fm 26102015
 • Neo Radiofono apo 5-3-2014 - ξανα από 20-03-2017
 • aktina radio 081118
 • Pop fm 12072016
 • kyma
 • Rythmos fm 26102015
 • Radio DJ

Μεταπτυχιακό Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» 2019-20

Προσθήκη στο ημερολόγιο Επισκέψεις : 1357

jeventimage

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α'/4-8-2017) και την απόφαση ίδρυσής του (ΦΕΚ 1500/02.05.2018, τ. Β'), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οικείο πεδίο.

 

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους Ανάλυσης Λόγου για τη μελέτη και ανάλυση σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και των παραμέτρων που τα προκαλούν. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: πρώτον, με την ανάλυση ζητημάτων που συνδυάζουν τη λειτουργία της Γλώσσας ως «εργαλείο» με έννοιες όπως είναι η κοινωνία, η ισχύς, η εθνικότητα/εθνοτικότητα, η περιθωριοποίηση, η επαφή γλωσσών και πολιτισμών κ.ά. και δεύτερον με την παρουσίαση των γενικών θεωριών περί διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τις εφαρμογές της στις Διεθνείς Σχέσεις και αλλού.
Με την περάτωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν διάφορα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές γωνίες αλλά και να φωτίσουν τις ευρύτερες διαστάσεις τους. Η χρονική διάρκεια σπουδών του Προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του πρώτου έτους) οι φοιτητές παρακολουθούν σεμιναριακά μαθήματα, ενώ στο χειμερινό εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Στο τέλος των σπουδών κάθε φοιτητής οφείλει να έχει συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (30 στο χειμερινό εξάμηνο, 30 στο εαρινό εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

 

Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο ΠΜΣ Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία, θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως είκοσι (20) φοιτητές.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται κατ' αρχάς με αξιολόγηση του ατομικού φακέλου που θα υποβάλουν (βλ. δικαιολογητικά) και στη συνέχεια με γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος (μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://dflti.ionio.gr/polico/online-application/).

 

Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται είτε δια ζώσης είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας
Γραμματεία ΠΜΣ «Γλώσσα, Πολιτική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»
Πλ. Χρήστου Τσιριγώτη (Κτήριο Γαληνός)
49100 Κέρκυρα

Υπόδειγμα εντύπου αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://dflti.ionio.gr/polico/wp-content/uploads/2019/06/ΠΟΓΔΙΕΠ-Αίτηση-2019-2020.pdf). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://dflti.ionio.gr/polico/).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2019. 
Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος, στο κτήριο Γαληνός (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος, στο κτήριο Γαληνός (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Τα μαθήματα του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

 

https://ionio.gr/gr/news/12263/

Πίσω

Corfuland Live Webcams

Porto Nuovo Restaurant

Κασσιόπη

Δείτε live

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Akti Kontogialos - Spyros Seaside Bar Restaurant

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News