Τι παίζει Σήμερα

Νο Time to Die @Σινέ Ορφεύς

Ώρα έναρξης: 21:00
Ειδοποίηση
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση αποβλήτων από τους καταναλωτές

Τα απόβλητα θεωρούνται ως μία από τις βασικότερες πηγές ρύπανσης (πχ. ατμοσφαιρική), εστία μόλυνσης εδάφους & υδάτων, συντελούν στην κλιματική αλλαγή και επηρεάζουν άμεσα οικοσυστήματα και είδη.
Η ανεξέλεγκτη διάθεση τους επίσης συνεπάγεται στην απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, με αποτέλεσμα να θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
Όμως, με τη σωστή διαχείριση τους μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμη πηγή υλικών με οικονομικό-κοινωνικό όφελος, προστατεύοντας πάνω από όλα τους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση αποβλήτων από τους καταναλωτές

Πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να βασίζονται στις χωματερές για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, παρότι αυτές δεν είναι βιώσιμες.
Η οικονομία της ΕΕ χρησιμοποιεί 16 τόνους υλικών ανά άτομο ετησίως, από τα οποία οι 6 τόνοι μετατρέπονται σε απόβλητα, το 50% των οποίων καταλήγει σε χωματερές.
Για το λόγο αυτό, θέσπισε θεματική στρατηγική για την Πρόληψη και ανακύκλωση των Αποβλήτων (Εθνική νομοθεσία, νόμος 4042/2012).
Η πυραμίδα της στρατηγικής αναλύει την ιεραρχία της διαχείρισης τους, με βασική προϋπόθεση ότι τα απόβλητα δεν θεωρούνται άχρηστα, αλλά είναι ένας πολύτιμος πόρος που αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποκομίσει πολλαπλά οφέλη.

Πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση αποβλήτων από τους καταναλωτές

Οι περισσότερο επιθυμητές ενέργειες για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων είναι:

          1. Πρόληψη

 • Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων θεωρείται σημαντικό σκέλος στο σχεδιασμό της πολιτικής διαχείρισης τους.
  Βασικό εργαλείο είναι ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων, ώστε να χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, αλλά και η εκπαίδευση όλων των καταναλωτών στο να πραγματοποιούν αγορές προϊόντων με λιγότερη συσκευασία.

          2. Επανάχρηση

 • Η επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων και συστατικών.
 • Η επανάχρηση επίπλων & ρούχων που θα απορρίπτονταν (με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη), δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσφέρει αγαθά σε πολίτες με οικονομικές αδυναμίες.

  3. Ανακύκλωση
 • Με την ανακύκλωση πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των αποβλήτων στους αντίστοιχους κάδους/αποδέκτες ανάλογα με το είδος τους.
 1. Μπλε κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο)
 2. Θαλασσί: Μπλε κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού
 3. Σκούρο Πράσινο: Πλέξιγκλας, κάδοι ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 4. Ανοιχτό Πράσινο: Χάρτινοι υποδοχείς για την ανακύκλωση λαμπτήρων
 5. Μωβ: Container μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών.

          4. Ανάκτηση

Ο όρος ανάκτηση αναφέρει, ότι τα απόβλητα διαχωρίζονται σε ξεχωριστά δοχεία συλλογής ή ανακύκλωσης.
Μόλις διαχωριστούν μεταφέρονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, εκεί επεξεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να ενσωματωθούν ως νέο προϊόν.

Λιγότερη επιθυμητή ενέργεια χαρακτηρίζεται η απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία διαθέσιμη επιλογή. Κάθε επεξεργασία τους όσο φιλική και να είναι στο περιβάλλον για να πραγματοποιηθεί καταναλώνει ενέργεια και πόρους.
Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι, αποφεύγονται δαπανηρές διαδικασίες καθαρισμού και προλαμβάνονται προβλήματα υγείας.

Πηγή: ec.europa.eu
Επιμέλεια: Ραφαέλλα Άννα Μπούχλα

Corfuland Live Webcams

Ακταίον Κέρκυρα

Λεωφ. Δημοκρατίας, Παλαιό Φρούριο

Δείτε live

Nautilus

Ανεμόμυλος

Δείτε live

Akron

Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News