Τι παίζει Σήμερα

Οδηγίες και μέτρα προστασίας των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με την 115744/Ζ1/4-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία (διά ζώσης), υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα δεν ξεπερνάει τους πενήντα (50). Σε αντίθετη περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε ομάδες με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων ίσο προς τριάντα (30) φοιτητές.

Οδηγίες και μέτρα προστασίας των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σύντομα θα ανακοινωθεί η πλήρης λίστα των μαθημάτων ανά πρόγραμμα σπουδών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, λαμβάνοντας υπόψιν, εκτός των ανωτέρω περιορισμών, πρόσθετες συνθήκες που απορρέουν από την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους χώρους/αίθουσες διδασκαλίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, σημειώνονται τα εξής:

Α) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό σε όλους τους κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων, στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων, στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, αλλά και στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου), καθώς επίσης και στους κοινόχρηστους χώρους της Φοιτητικής Εστίας και του εστιατορίου. Επίσης η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων.

Β) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει απαραιτήτως να εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Corfuland Live Webcams

Porto Nuovo Restaurant

Κασσιόπη

Δείτε live

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Akti Kontogialos - Spyros Seaside Bar Restaurant

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News