Ανακοίνωση σχετικά με εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20/06/2013
 
Ανακοίνωση σχετικά με εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Προς τους κατοίκους του Δήμου Κέρκυρας (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας  για το σχολικό έτος 2013-2014.

Ενημέρωση οπως παρακάτω σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για εγγραφή των νηπίων  στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Το Ν.Π.Δ.Δ.  λειτουργεί τους παρακάτω  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς:
 • Α΄ Δημοτικός  Παιδικούς Σταθμούς , Κωνσταντά  75 –Τηλ.2661037065 Προϊσταμένη :Κα Ανδριώτη Αναστασία
 • Β’ Δημοτικός  Παιδικός Σταθμός ,Ν. Ζαμπέλη 3 –Τηλ.2661024326 Προϊσταμένη : Κα Κουρτέση Ευτυχία
 • Γ’  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Ναπολέοντος Ευαγγέλου 27-Τηλ.2661025656  Προϊσταμένη  :Κα Γουλή Ελένη
 • Δ’  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (ΠΡΩΗΝ Π.Ι.Κ.Π.Α.) ,Κολοκοτρώνη 23 –Τηλ.2661038034 Προϊσταμένος: Κος Χριστοδούλου  Ευάγγελος
 • Δημοτικός Βρεφονηπιακός , Καββαδά  24-Τηλ.2661048723 Προϊσταμένη: Κα Πρίφτη Σπυριδούλα
 • Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Φαιάκων ,Κάτω Κορακιάνα –Τηλ. 2661093222 Υπεύθυνη:  Κα Κούρτογλου Ελένη
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Φαιάκων, Σγουράδες –Τηλ. 2663092192 Υπεύθυνη:  κα Δαφνή Ιωάννα
 • Δημοτικός παιδικός Σταθμός Κορισσίων , Περιβόλι –Τηλ. 2662022261  Προϊσταμένη  : Κα Ασπιώτη Μαρία
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιτειέων, Άγιος Ματθαίος –Τηλ.2661075104 Υπεύθυνη: Κα Μπόγδου Πηνελόπη-Διαμαντίνα
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων, Καρουσάδες –Τηλ. 2663031221 Προϊσταμένη : Κα Γκακιούζη Παναγιώτα
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Α’ Λευκιμμαίων,  Μελίκια Λευκίμμης –Τηλ. 2662023404 Προϊσταμένη: Κα Μπαλού Ελένη
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Β’ Λευκιμμαίων, Ριγγλάδες Λευκίμμης- Τηλ.2662023375 Υπεύθυνη : Κα Παπαβλασοπούλου Ελένη
   
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
Στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από  την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2011.
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τους κατά τόπους Δημοτικούς  Παιδικούς Σταθμούς και από τα γραφεία του Οργανισμού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας- Καλοχαιρέτου 3  όπισθεν ΛΙΣΤΟΝ τηλ. 2661022989/ 2661081873
Από Τρίτη 25 Ιουλίου 2013 έως και Δευτέρα  15 Ιουλίου 2013
Καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Αρμόδιος υπάλληλος: κα ΑΝΘΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ & κα  ΠΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
-Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς  Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις , τότε αυτές θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα επιτροπή  βάση των  κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών θα εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ν.Π. και θα εγγράφονται με σειρά προτεραιότητας τα νήπια των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικά οικογενειών.
Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλειπή δικαιολογητικά  ΔΕΝ θα εξετάζονται στην Α΄ επιλογή.

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου  έως και την 31η Ιουλίου κάθε έτους.


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών  Σταθμών  παρέχονται :    Πρωινό -  Δεκατιανό –Μεσημεριανό
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

1.    Αίτηση  ( χορηγείται από τον εκάστοτε σταθμό ή τα γραφεία του Οργανισμού)
2.    Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τέκνου( για αρχική εγγραφή)
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Κατάστασης
4.    Βεβαίωση ιατρού για την καλή υγεία του παιδιού
α)Ακριβές αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού(σελίδα εμβολίων)
β)Αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (mantoux)
5.    Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων
6.    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ένσημα 2013) προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
α) Προκειμένου για γονείς αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενή τομέα) απαιτείται:
•    Αντίγραφο της Δήλωσης έναρξης Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
•    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

β) Προκειμένου για γονείς  αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα απαιτείται:
•    Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή  Βεβαίωση  από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
7.    Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους  2012.

8.    Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται με την αίτηση και αφορά πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας του παιδιού
9.    Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, επιπλέον απαραίτητη είναι αντίγραφο της άδειας παραμονής.
10.    Φάκελος Α4 (για τα δικαιολογητικά).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
•    Αναπηρία γονέων ή τέκνων : προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα.
•    Βεβαίωση Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο σύλλογο.

                  

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

•    Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναγράφεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή
•    Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από το Νομικό Πρόσωπο.
•    Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Δημοτικού Παιδικού  Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του.
•    Όταν τα νήπια συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Bρείτε την αίτηση στο τέλος του άρθρου Εδώ

Corfuland Live Webcams

Porto Nuovo Restaurant

Κασσιόπη

Δείτε live

Mojitos

Ύψος

Δείτε live

Akti Kontogialos - Spyros Seaside Bar Restaurant

Παραλία Κοντογυαλού

Δείτε live

Corfuland Tips

Corfuland News